MH - MENTALBESKRIVNING HUND, sid 1

[Sidan 1][Sidan 2][Sidan 3][Sidan 4]

 

Skriven av Terese Brandwold, december 2009.
Källor sid 1: SBK, Magnus Jacobsen, Mikael Måhl, Annika Olsson

Innehåll:
Sid 1
- Förord
- Hundens tio egenskaper
- Därför är mentaliteten så viktig
- Vad är MH?

FÖRORD

Denna sida är på inget sätt heltäckande men skapad i hopp om att förmedla viss kunskap, jag minns att jag själv hade svårt att få en överblick om vad MH är och hur en beskrivning går till. Jag hoppas att jag genom bilder och text lyckas förmedla till viss del om hur en beskrivning går till. Har du frågor, synpunkter eller kritik är du välkommen att kontakta mig på terese@brandwold.se Alla bilder samt filmer tillhör mig och får inte användas utan tillstånd. 

HUNDENS TIO EGENSKAPER

1. Temperament
Hundens livlighet och uppfattningsförmåga.

2. Kamplust
Hundens arbetsmotor. Hur länge en hund orkar att jobba utan motivation/retning (ex. en boll kastas).

3. Dådkraft
Hundens förmåga att övervinna rädsla.

4. Skärpa
Hundens passiva del i aggression. (Hur arg hunden blir).

5. Försvarslust
Hundens aktiva del i sin aggression. (Vad hunden gör av sin aggressivitet).

6. Hårdhet
Hundens förmåga att minnas en olustkänsla. Ju kortare tid=desto hårdare hund.

7. Samarbetsvilja
Hundens förmåga att underordna sig, hundens vilja att samarbeta med andra individer.

8. Tillgänglighet
Hur intensivt hunden söker kontakt med andra individer.

9. Jaktlust
Hundens förmåga att förfölja ett byte.

10. Nervkonstition
Hundens förmåga att koppla ihop rätt retning till rätt beteende.

 

DÄRFÖR ÄR MENTALITETEN SÅ VIKTIG

Våra hundar är framavlade för olika ändamål; jakt, vakt, vallning etc. och hundarna skall kunna fungera som det var tänkt då man skapade rasen. Dagens samhälle kräver dock andra saker av våra hundar än för bara 50 år sedan. Att ta reda på mental status hos hunden kan vara en del i arbetet att styra aveln för att säkerställa att våra hundar i framtiden har den mentalitet vi önskar samt så kan det underlätta för hundföraren genom att exempelvis träna på ett mer effektivt sätt genom att ta fram rätt retning för just den hunden. Våra hundars mentalitet berör oss alla, oavsett om vi vill ha en hund till sällskap, avel eller arbete. Mentalitet är det som våra hundar innehåller, vad våra hundar är. Det är i allra högsta grad intressant även för en person som vill ha enbart en sällskapshund att känna till mentaliteten. De som vill ha en ren sällskapshund kanske inte önskar sig en hund med högt temperament (väldigt livlig), med stor aggression (exempelvis vaktar sin matskål, familjemedlemmar etc.) och med stort jaktintresse (sticker iväg och jagar rådjur på söndagspromenaden).

Kortfattat; vem har nytta av MH?
» Uppfödaren – för att välja en hane eller tik som (mentalt) kompletterar den egna hanen/tiken vid parning
» Uppfödaren – för att följa upp avkommor
» Valpköparen – för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status och därmed valparnas förväntade mentalitet
» Hundföraren – vid träning av den egna hunden

VAD ÄR MH?

En hunds mentalitet går att mäta och beskriva. Svenska Brukshundklubben har under en lång tid använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Svenska Brukshundklubben har idag regler som säger att för att tävla bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjänstehundsutbildning skall MH ha genomförts. För att få "Känd mental status" krävs det att hunden har genomfört MH.

Mentalbeskrivning Hund är precis vad namnet anger; en beskrivning av hundens mentalitet. Det finns inget tävlingsmoment i en MH-beskrivning. Det finns inte heller något begrepp som heter "godkänd eller icke godkänd".

På varje beskrivning finns en beskrivare, en testledare, en A-figurant samt en B-figurant. Hundens reaktioner beskrivs utifrån en skala 1-5, där 1 står för låg intensitet i reaktionen (kanske ingen reaktion alls) och 5 står för en hög intensitet (mycket starka reaktioner). Mentalbeskrivningen beskriver bl.a. hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla och skottfasthet. Mentalbeskrivning utförs på brukshundklubbar och på särskilda banor. Banan består av tio "stationer" (moment) och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t.ex. rädsla, nyfikenhet och lek. Beskrivningen dokumenteras i ett protokoll, där beskrivaren sätter ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. Beskrivaren gör inga värderingar av vilka reaktioner som är önskvärda för någon enskild ras eller rasgrupp, den har som uppgift att beskriva vad den ser hos hunden för dagen. MH är alltså en beskrivning av egenskaper. Jaktprov, spårprov, lydnadsprov, bruksprov etc. är en prövning av hundens egenskaper, utifrån ett givet regelverk. De olika proven/tävlingarna förutsätter att man målmedvetet har bedrivit inriktad träning.

Vilka arrangerar MH?
MH arrangeras av Svenska Brukshundklubbens lokal- och rasklubbar. Det bästa sättet att anmäla sig till ett MH är via lokalklubbens eller rasklubbens hemsida. Brukshundklubben har en lista över alla klubbar på www.brukshundklubben.se/adresser Där kan du hitta vilken klubb som ligger närmast dig. En beskrivning kostar f.n. 350 kronor.

Vilken hund får delta?
Alla registrerade hundar får genomföra ett MH oavsett ras och du behöver inte var medlem i Svenska Brukshundklubben för att anmäla dig till MH. Hunden ska ha fyllt 1 år vid beskrivningstillfället.


[Sidan 1][Sidan 2][Sidan 3][Sidan 4]

© Allt material på sidan ägs av Terese Brandwold som medgivit tillstånd till Cocker Spanielklubben.