Poängberäkning för Årets Agilitycocker

 
Fyll i resultatlista HÄR (Excel) och
skicka till: 

Sara Karlsson
Minkeberg 30
475 40 Hönö
Tel: 0702-856281

  • Datum
  • Arrangör
  • Klass
  • Poäng
  • Placering
  • Hinderfel/tidsfel
  • Antalet startande i klassen
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala som används:

Agility/Hoppklass (officiell)

Plac. Klass 1 Klass 2 Klass 3
1:a 6p 8p 14p
2:a 5p 7p 13p
3:a 4p 6p 12p
4:a 3p 5p 10p
5:a 2p 4p 8p
6:a 2p 3p 6p
7:a 2p 2p 4p
8:a 2p 2p 2p
>8:a 1p 1p 1p
 

Läs mer om agility >>

Bonuspoäng:
Plac. 1-3 i SM 
Plac. 4-10 i SM
SM-kval
SAgCH/SAg(hopp)CH
CERT
Felfritt lopp
 
= 30 poäng
= 20 poäng
= 15 poäng
= 10 poäng
= 5 poäng
= 2 poäng

De åtta (8) bästa resultaten under året räknas. OBS! Inga minsta antal startande för att få poäng. 
Placerar man sig 1-8 får man dessutom 10% av antalet startande i den klassen.

Inofficiella resultat är borttaget, enl. motion (läs här) och årsmötesbeslut 2012.
Vid årsmötet 26 februari 2012 bifölls motion - Beräkning Årets Agilitycocker.
Samtliga motioner som ej var omedelbart justerade träder i kraft fr. o m när Årsmötesprotokoll är justerat = 2012-03-20.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~