Poängberäkning för Årets Allroundcocker

Meddela resultat till: 

Lars-Erik Ejdebäck
Oterdahlsgatan 21
417 16 Göteborg
Tel. 031-227846, 070-5887846
Email: larserikejdeback@telia.com
  • Datum
  • Arrangör
  • Disciplin
  • Klass eller Doftprov för NW
  • Poäng eller Pris
  • Fel för NW
  • Hundens reg.namn + tilltalsnamn
  • Ägare
 
 

Ett (1) resultat från varje disciplin räknas och man måste ha resultat från minst tre (3) av disciplinerna, men ju fler resultat man har desto större är chansen till en bra placering. Här är det inte topp-prestationer och stjärnor som ska premieras - det är den cocker som är mest allroundmeriterad som skall vinna! Vid ev. lika poäng vid årets slut, ska hund med resultat från flest discipliner placeras före hund med färre discipliner.

Poängskala som används:

AGILITY max 20 poäng

Certifikat = 20p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p
 
Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p
 
Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p
 
Upp till 20 fel, klass 3 = 5p
Upp till 20 fel, klass 2 = 3p
Upp till 20 fel, klass 1 = 2p

BRUKS max 20 poäng

Certifikat elitklass = 20p
Certpoäng elitklass = 19p
Godkänd elitklass = 18p

Uppflyttad högre klass = 15p
Godkänd högre
klass = 13p

Uppflyttad lägre klass = 10p
Godkänd lägre klass = 8p

Uppflyttad appellklass = 5p
Godkänd appellklass  = 4p
 

FREESTYLE max 20 poäng

Cert klass 3 = 20 poäng
Min. 22,5 p klass 3 = 18 poäng
Min. 18 p klass 3 = 17 poäng
Uppflyttad klass 2 = 15 poäng
Min. 22,5 p klass 2 = 13 poäng
Min. 18 p klass 2 = 12 poäng
Uppflyttad klass 1 = 10 poäng
Min. 22,5 p klass 1 = 8 poäng
Min. 18 p klass 1 = 5 poäng

Nytt fr. o. m. 18-01-01

JAKT max 25 poäng 

CK segrarklass = 25p
Diplom/1:a segrarklass = 20p
 
1:a öppenklass = 18p
2:a öppenklass = 16p
3:a öppenklass = 14p
 
Godkänd NP A = 12p
Godkänd NP B = 6p
 
Nytt fr. o. m. 2012 pga.
nya jaktprovsbestämmelser

LYDNAD max 20 poäng

1:a klass 3 = 20p
2:a klass 3 = 19p
3:a klass 3 = 18p
1:a klass 2 = 15p
2:a klass 2 = 14p
3:a klass 2 = 13p
1:a klass 1 = 10p
2:a klass 1 = 9p
3:a klass 1 = 8p

Uppflyttning startklass = 5p
Godkänd startklass = 3p

Ändrad 2017

NOSEWORK max 20 poäng

NW1 100p max 3 fel = 6p 100p mer än 3 fel = 4p 75p = 3p 50p = 2p
NW2 100p max 3 fel = 13p 100p mer än 3 fel = 11p 75-99p = 9p 50-74p = 7p
NW3 100p max 3 fel = 20p 100p mer än 3 fel = 18p 75-99p = 16p 50-74p = 14p
Godkänt doftprov = 1 p      
Resultat kan vara från officiell tävling i samtliga moment (TSM) eller i enskilt moment (TEM)

Nytt fr.o.m. 2017-01-01

RALLYLYDNAD max 20 poäng

Ett mästarklassklass poäng delas med 5
Ett poäng i avancerad klass delas med 7
Ett poäng i fortsättningsklass delas med 10
Ett poäng i nybörjarklass delas med 20

Exempel:
Mästarklass 100p / 5 = 20
Avancerad klass 100p / 7 = 14,3
Fortsättningsklass 100p/10 = 10
Nybörjarklass 100p/ 20 = 5p

 
Ändrad 2017

UTSTÄLLNING max 15 poäng

CK = 15p
Excellent kvalité = 12p
Very Good kvalité = 10p
Good kvalité =5p
Sufficient kvalité = 2p

2011: 
1:a pris har ersatts med Excellent.
2:a pris har ersatts med Very Good.

VILTSPÅR max 10 poäng

HP = 5p
1:a öppenklass = 5p
2:a öppenklass = 3p
3:a öppenklass = 2p

Godkänd anlagsklass = 4p


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~