Årets Cocker

 
Under Poängberäkning finns alla regler som gäller för de olika Årets Cockertitlarna. Där kan du även läsa lite om de olika aktiviteterna. Gemensamt för samtliga Årets Cocker är att endast svenskägda hundar får delta och endast resultat från prov och tävlingar i Sverige får räknas. Medlemskap är obligatoriskt i Cocker Spanielklubben, står det i anvisningarna till poängberäkning. Det innebär att bara resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas.

Viktigt: Styrelsen uppmanar kontaktpersoner och ägare att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben,
så att alla resultat kan tillgodoses för beräkning av Årets Cockerlistor.

Notera att: Årets Cockerlistor uppdateras en gång per månad, om resultat har skickats in,
med undantag av junior/veteran/utställning som endast summeras vid årets slut.
Sista inlämningsdag är 31 december. Observera att du själv måste skicka in dina resultat!

Årets Rallylydnadscocker
2013-01-01 gäller ny poängberäkning enl.
Motion 2. Se vidare respektive lista och Årets Allroundcocker.

Årets Freestylecocker
2012-03-20 gäller ny Årets cocker - Freestyle & Heelwork to Music enl.
Motion 4. Se vidare respektive lista och Årets Allroundcocker.
 

Ändring vad gäller Årets Agilitycocker 
2012-03-20 gäller inte inofficiella resultat från agilitytävlingar, vilket påverkar poängberäkning för Årets Agilitycocker. Se vidare respektive lista.
 
Ändring vad gäller Årets Cockerlistor 
2012-01-01 gäller nya jaktprovsbestämmelser från SSRK, vilket påverkar poängberäkning för Årets Jaktcocker och Årets Allroundcocker. Se vidare respektive lista.
 

Årets Rallylydnadscocker
2011-07-01 gäller ny Årets cocker - Rallylydnadscocker enl. Motion 6. Se vidare respektive lista och Årets Allroundcocker.
 
Ändring vad gäller Årets Cockerlistor 
2011-01-10 gäller nya utställningsbestämmelser från SKK, vilket påverkar poängberäkning för Årets Utställningscocker, Årets Junior, Årets Veteran och Årets Allroundcocker. Se vidare respektive lista. 

OBS! Då du skickar in för tävlan om Årets Cocker så meddela att du även vill ha med dina resultat här på hemsidan under "Resultat", så vidarebefordrar kontaktpersonen resultaten till Webbmaster, de uppdateras inte automatiskt.
2011-02-10: Enligt styrelsebeslut har resultatsidan tagits bort då den inte nyttjas till fullo.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~