Avel
 

RAS =
rasspecifik
avelsstrategi

RAS - Huvuddokument
RAS - Sammanfattning
RAS-Revidering

- Statistik för 2017
- Sammanställning 2013 försäkringsbolag
- Försäkringsstatistik Folksam 2014
- Försäkringsstatistik If 2009-2014
- Försäkringsstatistik Sveland 2011-2014

Cockerns färger
Hur bestämmer vi korrekt färg på valparna när de registreras?

Genetik
Analys 1992–2002
Befintliga gentester
Introduktion
Kapitel 3 i RAS
SKK; artikel DNA-tester
 

Hälsa
Cocker Data
DCM
AON
AMS
Hälsoenkät resultat 2014
Hälsofonden
Juvertumörprojekt
- Artikel juvertumör
Osteochondros
(Källa: Tillstånd från Chefsveterinär Lennart Sjöström, Evedensia specialistdjursjukhuset, Strömsholm)

Höfter
Sammanställning
HD-statistik 2007-2014

Kapitel 2.4 i RAS
Utvärdering av hälsoprogram för HD 2017
 
Mentalitet
MH-beskrivning
MH-beskrivna hundar
MH-diagram
BPH

Ögon

Sammanställning
ögon statistik 2007-2014

Sammanställning
PRA statistik 2007-2014

Fakta om PRA
PRA diagnoser
PRA-testguide (fr. 2014)
Ögondiagnoser (Rasdata)
Ögonpolicy
Ögonsjukdomar (SSVO)
Nytt uttalande om entropion
Nytt material om området runt ögat/ögats adnexa
Statistik från Optigen 2015-09-10
Utvärdering av hälsoprogrammet för prcd-PRA
 
Njurar
Sammanställning
FN statistik födelseår 2006-2014

Sammanställning FN statistik 2005-2014
Sammanställning
RD statistik 2007-2014

Fakta om RD/PNP/FN
FN diagnoser
FN-testguide (fr. 2014)
RD (PNP) diagnoser
Renal Dysplasi (SVF)
Utvärdering av hälsoprogram för RD och FN
Avelsansvarig:
Magdalena Hallström
Boda 101
74791 Alunda
Tel: 0702-004682
avel@cockerklubben.com

Avelskommitté:
Magdalena Hallström
Susanne Berggren
Henrik Johansson
Ingrid Olsson

Vad du bör tänka på innan du ska använda din tik i avel
Att föda upp hundar inbegriper ett stort ansvar. Som uppfödare bör du ha en gedigen kunskap om rasen, så att du kan vara ett stöd för dina kommande valpköpare. Kanske har du själv en mentor som du kan vända dig till inför din första valpkull? En rekommendation är att gå SKKs uppfödarutbildning som de olika länsklubbarna arrangerar.
Fråga dig själv om din tik har något att tillföra rasen. Är den en sund individ och har den ett temperament och mentalitet som du vill att den nedärver till sina valpar? En bra idé är att kontrollera om det finns efterfrågan på valpar innan man parar, då du kanske måste vara beredd att ha kvar några valpar i mer än 8 veckor. Cocker spaniel är en trimras som (för den som ej är van) kräver en hel del pälsvård, även som ren sällskapshund. Som uppfödare skall du vara beredd att hjälpa och lära dina valpköpare om trimning, pälsvård, fostran och erbjuda stöd under hela hundens liv.

Du skall även följa SKKs grundregler » TVEKA INTE ATT KONTAKTA COCKERKLUBBENS AVELSRÅD
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR:
avel@cockerklubben.com
Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik »
 
Vad du bör tänka på innan du ska använda en hane, eller låna ut din hane i avel
Att föda upp hundar eller använda hundar i avel inbegriper ett stort ansvar. Fråga dig själv om din hane har något att tillföra rasen.
Är den en sund individ och har den ett temperament och mentalitet som du vill att den nedärver till sina avkommor?
 
Du skall också följa SKKs grundregler » TVEKA INTE ATT KONTAKTA COCKERKLUBBENS AVELSRÅD
OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR:
avel@cockerklubben.com
Läs också: Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik »

Innan du parar din tik eller använder din hane i avel skall den ha höftledsstatus, HD grad A eller B, vilka räknas som utan anmärkning, u a. Höftledsröntgen skall göras efter att hunden fyllt 1 år.

Det finns gentest för ögonsjukdomen prcd-PRA och njursjukdomen FN som Cockerklubben rekommenderar att man gör.
Är din hund B = carrier (anlagsbärare för någon av sjukdomarna) får den endast paras med hund som är A = normal/clear (fri) eller hereditärt fri, dvs. båda dess föräldrar är testade A.

SKKs Hunddata » kan du se vilka hundar som är hereditärt fria. Cockerklubben rekommenderar att inte använda hund som är FN B (anlagsbärare) i avel! FN är en ärftlig sjukdom med dödlig utgång. Idag finns få anlagsbärare i en stor population. Genom att undvika att dessa individer går i avel kan vi förhindra att anlagen sprids vidare.

FN och PNP är båda två ärftliga njursjukdomar med dödlig utgång. Idag finns det inga tester för PNP, och vi uppmanar därför att du som uppfödare kontrollerar föräldradjurens stamtavlor innan parning. Läs om sjukdomarna HÄR » För mer information om hur du går tillväga för att FN-testa din hund och info om kända PNP-fall, kontakta klubbens Avelsråd: avel@cockerklubben.com

Det är din uppgift som uppfödare/hanhundsägare att kontrollera att det andra avelsdjurets papper är i ordning.
Beakta även inavelsgraden, som ej bör överstiga 6,25%, för kombinationen du planerar att göra.
En s.k. provparning kan göras på
SKKs Avelsdata »

Inga kombinationer får bryta mot SKKs grundregler »

Utdrag ur dessa: 2. Avelsetik:
"Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det befrämjar avkommans hälsa och välbefinnande.
Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provbestämmelser, registreringsbestämmelser och rasspecifika avelsstrategi."

2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom / funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.

att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

2:4 att som ägare av avelshund följa SKKs hälsoprogram. För raser med krav på veterinärmedicinskt / genetiskt undersökningsresultat och / eller genomförd mentaltest / mentalbeskrivning / prov ska giltigt intyg om detta finnas för avelshundarna före parningstillfället.

2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt / hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.

Som medlem i Cocker Spanielklubben har du möjlighet att få valphänvisning på hemsidan.
Kraven för att få vara med på valphänvisning finns här »

 

AVELSKONFERENSER  

Sammanställning av de avelskonferenser, föreläsningar och tema som varit publicerade i Cockertidningen.
Från 1982 - 2006. Tack till Ingrid Olsson!

2011 Avelskonferens
- RD och Autoimmuna sjukdomar.
Föreläsare: Kristina Tengvall - SLU.

2010 Avelskonferens »
- Genetik, avel i sluten stambok/population.
Föreläsare: Professor Erling Strandberg - SLU.

2009 Avelskonferens
- Rasstandard.
Föreläsare: John Gillespie (Lochranza) och David Shields (Wilholme), rasspecialister från England.

2008 Avelskonferens »
- Ögonsjukdomar, hälsoprogram för PRA och uppfödaretik.
Föreläsare: Lennart Garmer - ögonsjukdomar, Märta Ericson och Margareta Sundqvist - etik, Terese Olofsson - Agria.
Frågepanel: Ulla-Britt Karlmann och Helena Rosenberg - SKK.

2007 Avelskonferens »
- Fysisk och mental hälsa, njursjukdomar (FN/PNP/RD) och RAS-projektet.
Föreläsare: Lena Pelander - SLU, Anette Erlandsson och Curt Blixt.

2006 Cockerprojekt
- Hjärta. Artiklar och debatt om hjärtfel, kardiomyopati. 
Föreläsare: Torkel Falk.

2005 Uppfödarkonferens
- RAS samt hundens mentalitet och beteende.
Föreläsare: Bitte Cederlund.

2004 Uppfödarkonferens
Uppstart inför RAS

1998 Uppfödarkonferens
- PNP
Föreläsare: Astrid Hoppe

1996 Bedömnings- och anatomikurs

1994 Artiklar och debatt om levercirros

1990 Bevakningsprogram för PNP inleds

1990 Uppfödarkonferens
- Avelsurval, uppföljning/utvärdering och avkommebedömning.

1988 Domarkonferens
- Rekrytering av domare för cocker spaniel.
Inbjudna domare: Karin Eriksson, Henric Frykstrand, Siv Jernhake, Filip Johnsson, Hans Rosenberg,
Carl-Gunnar Stafberg, Paul Stanton, Claus Haugaard-Sörensen och Tommy Östman.

1988 Bekämpningsprogram för PRA och HD inleds

1987 Uppfödarkonferens »
- Bekämpningsprogram för PRA och HD.
Föreläsare: Kristina Narfström och Lennart Swensson.

1986 Temakväll om hudproblem

1985 Domarkonferens - SSRK
- Standard, exteriöra detaljer, storlek, trimning, pälsar (mode).

1982 Artiklar om PRA och HD i CT inför bekämpningsprogrammet

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~