Poängberäkning för Årets Brukscocker

Fyll i resultatlista HÄR (Excel) och skicka till: 

Carina Ohlander, carina.ohlander@telia.com

  • Datum
  • Arrangör
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala som används:
Certpoäng, Cert
Godkänd elitklass
Uppflyttad
Godkänd högre klass  
Uppflyttad
Godkänd lägre klass
Uppflyttad
Godkänd appellklass
= 8 poäng
= 6 poäng
= 6 poäng
= 4 poäng
= 4 poäng
= 3 poäng
= 2 poäng
= 1 poäng
 
Bonuspoäng delas ut en (1) gång per år 
i varje klass enligt följande:
elitklass 
högre klass
lägre klass
appellklass 
= 4 poäng
= 3 poäng
= 2 poäng
= 1 poäng

Läs mer om Bruks >>

Två (2) tävlingar per år får räknas, men endast en uppflyttning per klass får tas med (om det inte gäller olika grupper). Om två eller flera ekipage har samma poäng när året är slut, är det den som har uppflyttningspoäng i någon klass som vinner. Har ingen uppflyttningspoäng så vinner den som har den procentuellt högsta poängsumman. Om flera har samma poäng och dessutom även uppflyttning, så vinner den som har högsta procentuella totalpoäng vid uppflyttningstillfället. Titeln delas inte ut om det vid årets slut endast finns godkända appellhundar på listan.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~