Viltspårsmästerskap


"COCKER-VM"

Cocker-VM hålls varje år. Till denna tävling måste man kvala, antingen genom framskjuten placering på listan för Årets Viltspårscocker eller genom att vinna Cocker-VM. I nuläget är tävlingen öppen för 13 hundar som kvalas in i följande grupper:

1: Segraren från föregående års Cocker-VM (1 hund)
2: De åtta främsta från föregående års lista (8 hundar)
3: De fyra främsta som inte redan är kvalade som en månad före tävlingen ligger bäst till på årets lista (4 hundar).

Om någon hund i kvalgrupp 2 eller 3 inte kommer att deltaga går platsen vidare till den som står i tur på listan i samma kvalgrupp. Kvalgrupp 1 gäller endast en hund. Skulle fjolårsvinnaren utebli så blir det en hund mindre. Om två hundar i kvalgrupp 2 och 3 har samma poäng avgörs turordningen med lottning.

Viltspårsintresserad?
Vi söker viltspårsintresserade personer med nya tankar och idéer som vill hjälpa till att utveckla Viltspårsmästerskapet. 
Tag kontakt med Sofie
Jörgensen, tel: 0240-20200.

Cocker-VM 2009

SVCH Paisley's Up Up And Away - Maria Hillbom

(se fullständiga resultat här)

Cocker-VM 2008

SVCH Paisley's Up Up And Away - Maria Hillbom

(se fullständiga resultat här)

Cocker-VM 2007

SVCH Meryl Dreams Vs Reality - Anneli Sundkvist

(se fullständiga resultat här)


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~