Grundprovskurs

» Pga. felaktig information går nu Grundprovskursen i privat regi «

Privat inbjudan till Grundprovskurs 6 - 8 augusti 2010 i Matfors, Västernorrland

År 2008 infördes officiellt grundprov för spaniels. Grundprovets ändamål är att under jaktliknande former bedöma deltagande hundars spanielegenskaper, samt att främja träning och utbildning av spaniels i typiskt spanielarbete. 

Nu har du chans att gå kurs för Eva Skog, Ingrid Widmark och Rolf Larsson 
som alla har 15 - 35 års erfarenhet och utbildning inom fågeljakt!

Kursen är öppen för alla spanielägare. Pris: 1500 kr.
Kursen kommer att bli i tre (3) nivåer med ca 15 platser. 

  1. för dom som är helt nya inom spanielträning/jakt.   5-6 platser

  2. för dom som ev. har startat på grundprov/vattenprov eller har som mål.   5-6 platser

  3. för dom som vill gå vidare till jaktprov.   5-6 platser

En förutsättning är att din hund ska kunna vara lös, komma på inkallning och givetvis vara vaccinerad. 
Alla kommer att få grundläggande jaktträning och uppleva viltkontakt under kontrollerade former,
vattenträning med skott och apportering av fågel. Samt genomgång av regelverket.

Mål - att efter avslutad kurs ha den kunskap som krävs för att träna och föra hund 
till godkänt enkelt vatten (EV) och godkänt grundprov (GP). 

  Ansökan skickas via MAIL, senast 16 juli 2010
1500 kr inbetalas på 6344-143 590 448
Anmälan är bindande. Enklare övernattning finns!
Ansvarig kursledare är Eva, tel: 060-92800