Poängberäkning för Årets cocker i Nybörjarprov jakt

Meddela resultat till: 

Cocker Nybörjarprov, jaktansvarig@cockerklubben.com

  • Datum
  • Arrangör
  • Nbp A eller Nbp B
  • Poäng
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala fr. o. m 2012:
(pga. nya jaktprovsbestämmelser)

De tre (3) bästa resultaten får tillgodoräknas.

Nybörjarprov består av 10 moment med en 5-gradig poängskala där man max kan få 50 poäng. Man måste ha minst 2 poäng på varje moment för att bli godkänd.

Godkänd, Nybörjarprov A = 2 poäng (Arbetscertifikat)
Godkänd, Nybörjarprov B = 2 poäng

Extra poäng
Nybörjarprov A: 2p mellan 30-39 p, 3p mellan 40-50 p Nybörjarprov B: 1p mellan 30-39 p, 2p mellan 40-50 p

Läs om JaktMästerskapet här!

Regler spanielprov (fr o m 2012) »
Regler championat
(fr o m 2012) »


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~