Jaktprov

Varför jaktprov? Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. "Cocker spanieln är i grunden en stötande och apporterande fågelhund. Eftersom rasen från början är framavlad för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra spanielraser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra."
 
Alla spanielprov finns på SSRK Prov »
(anmälan, betalning och resultat finns direkt där)
Information om detta anmälnings-
och betalningssystem finns här »
Läs mer om Spanieljaktprov »
SSRK Prov
 

 
JAKTPROVSREGLER FÖR SPANIEL inför låsningsperioden 2017-2021 

Remissen hittar du HÄR »
Beslut om regelrevideringar tas av SSRKs fullmäktigemöte 2015
Ev. synpunkter skall vara jaktansvarig@cockerklubben.com 
tillhanda senast 15 september!
 

KLUBBMÄSTARE 2014


Domare Eva Skog, Karin med Chilli och CSK:s jaktprovsansvariga Bodil Lignell
 

Adjungerad
Jaktprovsansvarig:
 Bodil Lignell
Forsbackagatan 13
123 43 Farsta
Mobil: 0706-847947 
jaktansvarig@cockerklubben.com

Provavgifter (fr.o.m. 2012):
Fältprov (ökl, skl): 550:-
Nybörjarprov A: 450:-
Nybörjarprov B: 350:-
Vattenprov: 250:-

JAKTPROV "FÄLTPROV"
Regler spanielprov (2012) »
Regler championat
(2012) »
Regler Working Test
 (2002) »
Hundförbudstiden (1/3-20/8) »
Beskrivning (2012) »

Nya regler gällande Nybörjarproven från år 2017
Nybörjarprov B (Nbp B) där tas vattenprovet bort, det räcker med godkänt Nbp B
Nybörjarprov A (Nbp A) där är det nya att man måste ha ett Godkänt vattenprov för att få starta på Nbp A

Fr.o.m. 2012 ses resultat
direkt på
SSRK Prov

RESULTAT
Läs om JaktMästerskapet
JAKT-KM 2014 »
JAKT-KM 2013 »
JAKT-KM 2012 »
JAKT-KM 2011 » Bilder »
JAKT-KM 2010 » Bilder »  
JAKT-KM 2009 »
JAKT-KM 2008 »
JAKT-KM 2007 »
 
Jaktprov / Nybörjarprov A
Nbp A 140914 »
Nbp A 120909 »
Jaktprov 2011 » Bilder »
Jaktprov 2010 »
Jaktprov 2009 »
Jaktprov 2008 »
Jaktprov 2007 »
Jaktprov 2006 »
Jaktprov 2005 »
Jaktprov 2004 »
Jaktprov 2003 »
Jaktprov 2002 »
Jaktprov 2001 »
Jaktprov 2000 »
 
Grundprov / Nybörjarprov B
Nbp B 140913 »
Nbp B 140906 »

Nbp B 130914 »
Nbp B 120908 »
Grundprov 2011 » Bilder »
Grundprov 2010 »
Grundprov 2009 »
Grundprov 2008 »
Grundkurs 2010 »
 
Vattenprov
Vattenprov 2011 »
Vattenprov 2010 »
Vattenprov 2009 »


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~