Poängberäkning för Årets Juniorcocker

Meddela resultat till: 

vakant
  • Datum
  • Arrangör
  • Antal deltagande juniorer
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare
Poängskala fr.o.m. 2011:   

1:a juniorkonkurrens = 5 poäng
2:a juniorkonkurrens = 4 poäng
3:a juniorkonkurrens = 3 poäng
4:a juniorkonkurrens = 2 poäng

CERT = 2 poäng extra 
R-CERT = 1 poäng extra
(fr.o.m. 12-01-01)
CK = 1 poäng extra

Bonuspoäng:
10% av antal deltagande juniorer 
i resp. han- och tikklass.

Hundar som innehar åldern 9-18 månader, dvs. som anmäls i juniorklass på utställning, kan tävla om titeln. Excellent är en förutsättning för att få poäng (mot tidigare HP som tagits bort i nya bestämmelserna. Dock gäller HP på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar).

Poängberäkningen gäller fr. o m 2011. Sju (7) officiella utställningar räknas, däribland Club Show, plus en utställning som arrangeras av någon avdelning i Cocker Spanielklubben, under förutsättning att domaren har någon av följande meriter:

* Auktoriserad domare på cocker spaniel

* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions alt. fullcertade cocker spaniels, 
   varav minst en av egen uppfödning.

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~