Mottagare av resultat till Årets Cocker-listor

VIKTIGT!
Styrelsen uppmanar kontaktpersoner och ägare att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben,
så att alla resultat kan tillgodoses för beräkning av Årets Cockerlistor.

(klicka på namn för e-mail)

Agility Sara Karlsson
Minkeberg 30 
475 40 Hönö
Tel: 031-400992, 0702-856281
Allround Lars-Erik Ejdebäck
Oterdahlsgatan 21
417 16 Göteborg
Tel: 070-5887846
Bruks/Jakt vakant
Freestyle Marita Fagerberg
Sjöstranden 13
513 50 Sparsör
Tel: 0706-204147
Lydnad Lotta Östlund
Långdansgatan 168
603 66 Norrköping
Tel: 0705-569496
Junior
Veteran
Utställning
Susanne Melander
Kårsta 425
705 91 Örebro
Tel: 0722-178200
Rallylydnad Birgitta Mikaelsson
Klövergatan 11
754 37 Uppsala
Tel: 018-244920
Viltspår
 
Eva Gilljam
S:a Skruvbergsbacken 8
444 96 Ödsmål
Tel: 0733-154803  
   

 
Notera att:
Årets Cockerlistor uppdateras en gång per månad,
om resultat har skickats in, med undantag av Årets
junior/veteran/utställning som endast summeras vid årets slut.


 

ÖVRIGT
Protokoll från MH / BPH

skickas till postmottagare:    
Agneta Sundquist Olofsson
Nolby 230
442 96 Kode


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~