Lokala avdelningar

Besök din lokalavdelning och kommande aktiviteter!
 
LOKALAVDELNING KONTAKTPERSON
17: Cocker i Norr - vilande Marie Boldén 0921-60129
16: Västerbottens avdelning Ulrika Larefalk 070-256 03 44 
15: Jämtland/Härjedalens avdelning - vilande Towe Reijto 0670-34064
14: Västernorrlands avdelning - vilande Ewa Degermo Andersson 060-42121
13: Södra Norrlands avdelning - vilande   Maud Elmin-Olsson 0650-561145
12: Dalarnas avdelning - vilande  
11: Värmlands avdelning Cecilia Eriksson 0702-291361
10: Upplands avdelning Gittan Mikaelsson 070 317 98 84
8: Stockholms avdelning Gunilla Schuber 0762-504120
7+9: Mälardalens avdelning - vilande  
6: Örebro Läns avdelning - vilande Daniel Svensson 0586-55082
5: Östergötlands avdelning Monika Pettersson
4: Västras avdelning Agneta Sundquist Olofsson,
070-4568506
3: Jönköpings Läns avdelning - vilande   
2: Sydöstras avdelning Susanne Gårdesten 0733-420278
1: Sydvästras avdelning Anne Lundborg 0738-463629
 
» Stadgar för lokalavdelningar
» Info till lokalavdelningar
» Informationspolicy

 

Cocker Spaniel klubben är en av SSRK:s (Svenska Spaniel- och Retrieverklubben) största spanielklubbar. Moderklubben förestår det övergripande arbetet med organisationen, tidningen, hemsidan, mötesverksamheten samt hälsoprogrammen. Dessutom arrangeras den årliga officiella huvudutställningen "Club show" med rätt att utdela certifikat, samt klubbmästerskap (KM) i olika discipliner. 

Som medlem tillhör man i regel den avdelning där man är bosatt.Hittar du ingen avdelning där du bor går det bra att kontakta närmast belägna lokalavdelning.Det går också att själv starta aktiviteter och på sikt en lokalavdelning. För hjälp till detta kontakta sekreteraren i CSK.

Cockerklubben representeras med rasmonter varje år vid Hundmässan i Stockholm genom Stockholms lokalavdelning,
vid My Dog-utställningen i Göteborg genom Västra
lokalavdelningen samt i Malmö genom Sydväst lokalavdelning.

Man fördelar helgen med bemanningspass per dag så att hundarna är pigga och glada.
Montrarna är alltid mycket välbesökta. Det finns stort intresse för rasen. 
Frågor besvaras och vi berättar om Cockern och poängterar även vikten av god pälsvård.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~