Poängberäkning för Årets Noseworkcocker

 

Meddela resultat till:

Lars-Erik Ejdebäck
Oterdahlsgatan 21
417 16 Göteborg
Tel. 031-227846, 070-5887846
Email: larserikejdeback@telia.com

  • Datum
  • Arrangör
  • Klass eller Doftprov
  • Poäng
  • Fel
  • Hundens reg.namn + tilltalsnamn
  • Ägare

Poängskala som används:
Summan av erhållna poäng minskat med antal erhållna fel divideras med koefficienten 10.

Godkänt doftprov oavsett klass ger 2,5 poäng och räknas som ett av max tre tävlingsresultat.

Extrapoäng i respektive klass:
Till detta läggs extrapoäng i respektive klass:
NW1 0 poäng
NW2 3 poäng
NW3 6 poäng.

De tre bästa tävlingsresultaten under året räknas. Endast officiella tävlingar i samtliga moment (TSM) får medräknas.

Exempel på poängberäkning:
NW1 100 p 0 fel = 100/10 = 10 p
NW2 100 p 3 fel = 97/10 = 9,7 + 3 = 12,7 p
NW3 75 p 4 fel = 71/10 = 7,1 + 6 = 13,1 p
Godkänt doftprov för NW3 = 2,5 p

 

Foto: Erika Ljungberg

 

Nosework är en ny hundsport som blev officiell som tävlingsgren 1 januari 2017. Hunden får där använda sitt främsta sinne – luktsinnet. Sporten är tänkt att efterlikna tjänstehundars specialsök och går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Det finns tre olika klasser. Varje klass består av fyra olika moment (kallas TSM): inomhus-, utomhus-, behållar- och fordonssök. Det finns även en parallell tävlingsform med 4 sök i samma enskilda moment (kallas TEM). Alla moment görs på tid. För varje klass ökar svårighetsgraden och tillkommer en doft. Dofterna är vattenburna hydrolat av eucalyptus, lagerblad och lavendel. För att få starta i en klass krävs ett godkänt doftprov för doften ifråga. För uppflyttning till nästa klass krävs tre tävlingsresultat på 100 poäng och max 3 fel.

Årets Noseworkcocker är ny fr.om. 2017 enligt bifall till motion nr 8 vid årsmötet 2017.


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~