Renal Dysplasi (RD) – Progressiv Nefropati (PNP) - Familiar Nefropati (FN)

  Med Renal Dysplasi (RD) (tidigare Progressiv Nefropati, PNP) menas fortskridande (progressiv) njursjukdom (gr. nefros - njure; pathos - lidande) som orsakas av en medfödd underutveckling av njurarna. Sådan underutveckling har beskrivits i ett flertal raser i olika länder.

Hundar som föds med grav RD insjuknar vanligen vid 2-6 månaders ålder. Hundar med en mindre grav defekt kan ibland leva utan symtom till 4-6 års ålder. Symtom på njursvikt är: ökad törst och urinavgång, nedsatt aptit och avmagring. I ett sent stadium inträder urinförgiftning med kräkningar, diarré och uttorkning. Nedsatt njurfunktion diagnostiseras med hjälp av blod- och urinprov. Om man hos en hund med nedsatt njurfunktion påvisar onormalt små och knöliga njurar vid undersökning med ultraljud misstänks RD. Diagnosen ställs med säkerhet endast genom mikroskopisk undersökning av njurvävnad.

Utländska studier beskriver RD hos briard, chow chow, cocker spaniel, lhasa apso, norsk älghund, grå, shih tzu, soft coated wheaten terrier och storpudel. Genetiska studier, i rasen shih tzu, har visat nära överensstämmelse med recessiv arvsgång.

Selektion mot RD följer principerna för eliminering av recessiva anlag. Verifierade fall inom raserna cocker spaniel, lhasa apso, shih tzu, tibetansk spaniel och tibetansk terrier registreras av SKK.
 
Källa: Svenska Kennelklubben

Njursjukdom hos Cocker spaniel är mycket ovanlig men det finns två ärftliga sådana i rasen som drabbar den unga hunden och är mycket ovanlig efter två års ålder: Renal Dysplasi (RD) och Familiar Nefropati (FN). Diagnosticerade fall rapporteras till SKK och registreras centralt för de raser som klubben begärt detta, bl a cocker spaniel.

Det är av yttersta vikt att fånga upp varje sjuk individ. Det är du om hundägare som kan hjälpa oss med detta. Din insats är ovärderlig! Cocker Spanielklubben har vissa fonderade pengar till hjälp för provtagning i samband med misstanke om RD/PNP/FN. Skulle du ha oturen att drabbas av en njursjuk hund kontakta Cocker Spanielklubbens avelsråd så snart misstanke finns, för råd och hjälp.

När din veterinär allvarlig misstänker RD/PNP/FN behövs blodprov samt njurvävnad från din hund. Om undersökningen av njurvävnaden visar att din hund har något av följande RD/PNP/FN behövs ytterligare provtagning från föräldradjur samt minst ett kullsyskon. Du får hjälp med detta om du kontaktar Cocker Spanielklubbens avelsråd.

2006-03-29 styrelsen informerar:

FN/PNP

Motionen om ett fullständigt hälsoprogram på PNP/FN yrkade styrelsen avslag på. Ett fullständigt hälsoprogram skulle likna det som för närvarande finns på PRA, d.v.s. att SKK registrerar en avelsspärr på de hundar som lämnat en avkomma med PNP. Under slutet av 2005 och början av 2006 har det ständigt framkommit ny fakta om PNP och FN. En viktig del är att det framkommit att FN och PNP ej är samma sjukdom, vilket tidigare antagits. Forskning rörande njursjukdomar i USA indikerar att sjukdomen FN är ärftlig men att arvsgången på PNP ej kunnat fastställas. Även svensk veterinärexpertis framställer att arvsgången på PNP ej är fastställd. Majoriteten av närvarande medlemmar på årsmötet tyckte att fram till dess att arvsgången är fastställd är det inte lämpligt att ha ett fullständigt hälsoprogram på PNP.

Cocker Spanielklubbens rekommendationer angående avel på njursjukdom är dock fortfarande följande:

"Cocker Spanielklubben rekommenderar att ta hund med känd PNP, 
samt föräldrar, avkommor och kullsyskon till den drabbade hunden ur avel."

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~