Styrelseprotokoll

Postmottagare:
Lennart Ståhle, Moränvägen 1, 743 94 Skyttorp
E-mail: ordforande@cockerklubben.com

Motion som önskas få behandlad vid ordinarie årsmöte
ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen
senast den sista november året innan.

För att ett protokoll ska vara giltigt, måste det vara justerat i originalet. 
Samtliga utlagda protokoll är således justerade i original (underskrivna av mötets utsedda justerare).

För att läsa dessa behövs Acrobat Reader som du laddar hem gratis från Adobe här »

Notera att: Motioner kan träda i kraft tidigast när årsmötesprotokoll är justerat.
Propositioner (styrelseförslag) kan träda i kraft med omedelbar justering.


Foto: Karin Kjärkner


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~