Styrelseprotokoll

-tillbaka-


2017

Styrelsemöte 17-06-01
Styrelsemöte 17-03-29
Styrelsemöte 17-03-25
Styrelsemöte 17-02-28
Styrelsemöte 17-01-19

2017 Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Notera att: Motioner kan träda i kraft tidigast när årsmötesprotokoll är justerat.
Propositioner (styrelseförslag) kan träda i kraft med omedelbar justering.

Motion 1 - Clubshow - svar
Motion 2 - Poängräkning km jakt - svar
Motion 3 - Antal deltagare km jakt - svar
Motion 4 - Rallydnadscocker - svar
Motion 5 - Lydnadscocker - svar
Motion 6 - Allroundcocker - svar
Motion 7 - Årets cockerlistor - svar
Motion 8 - Nosework cocker - svar

Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~