Poängberäkning för Årets Rallylydnadscocker

Meddela resultat till: 

Birgitta Mikaelsson
Klövergatan 11
754 37 Uppsala
Tel: 018-244920

  • Datum
  • Arrangör
  • Klass
  • Poäng
  • Hundens namn + tilltalsnamn
  • Ägare

Poängskala som används fr. o. m 2017

De sju (7) bästa resultaten från officiell tävling under ett kalenderår får tillgodoräknas

Poängen för ett resultat delas med 7 oavsett hur många starter man gått. För varje tillgodoräknat resultat tillkommer en bonuspoäng i poängberäkningen enl. följande:

Nybörjarklass
Fortsättningsklass
Avancerad klass
Mästarklass

= 0 bonuspoäng
= 1 bonuspoäng
= 2 bonuspoäng
= 3 bonuspoäng
 
Foto: Marie Sjöborg

Läs mer om rallylydnad >>
 

Den totala poängberäkningen under ett år för en rallylydnadscocker är summan av de tillgodoräknande resultatens poäng (max 7 stycken) som delats med 7 och plus ev. bonuspoäng.

Exempel för ett tillgodoräknat resultat:

Nybörjarklass med 87 poäng
Fortsättningsklass med 87 poäng
Avancerad klass med 87 poäng
Mästarklass med 87 poäng

87/7 = 12,43 + 0 = 12,43 poäng 
87/7 = 12,43 + 1 = 13,43 poäng
87/7 = 12,43 + 2 = 14,43 poäng
87/7 = 12,43 + 3 = 15,43 poäng

Den 1 juli 2011 är rallylydnad officiell verksamhet inom Svenska Brukshundsklubben. Rallylydnad är en sport som snabbt blivit omåttligt populär. Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras.

Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete – dessutom är det en underhållande hundsport att titta på. Via träningen ger rallylydnaden dig och din hund en bättre kontakt och du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig. En sådan hund fungerar lika bra i hemmiljö tillsammans med familjen som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Vår erfarenhet visar också att en hund som får arbeta tillsammans med människor mår bättre och är lyckligare. Då rallylydnad inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare.

Ny beräkning av Årets Rallylydnadscocker bifölls och gäller fr. o m. 2013 enl. Motion 2 och årsmötesbeslut 2013.
Införande av Årets Rallylydnadscocker är ny fr. o m. 2011 enl. Motion 6 och årsmötesbeslut 2011.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~