RAS-revidering

Cockerklubbens avelskommitté arbetar med revideringen av RAS - Rasspecifika avelsstrategier.
Åren RAS-revideringen behandlat är 2007-2014. Enligt instruktion från SSRK kommer AK att komplettera med statistik för 2015 och 2016. Det innebär att det slutliga RAS kommer att behandla åren 2007-2016.

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~