Styrelse 2013

Information och annat material som publiceras på klubbens hemsida och tidning får ej publiceras, 
vare sig för privat eller annat bruk, utan ansvarig utgivares tillstånd.

Kontakter för Årets Cocker och mottagare av kritiker hittar du HÄR»

Klubbens e-postadress: styrelsen@cockerklubben.com
E-postadresser är inte länkade p.g.a. spamrisk. Kopiera och klistra in adressen manuellt i din e-postklient.

Ordförande
Ansvarig utgivare
 
Stig-Olov Olofsson
Nolby 230
442 96 Kode
Tel: 0303-54154, 0707-954154
E-mail: ordforande@cockerklubben.com
Ledamot
Vice ordförande
PR-ansvarig
Elisabeth Gunnebo
Hemsjö Dalenvägen 43
441 96 Alingsås
Tel: 0322-50243, 0708-806539
E-mail: pr@cockerklubben.com
Ledamot
Sekreterare
Postmottagare
Agneta Sundquist Olofsson
Nolby 230
442 96 Kode
Tel: 0303-54154, 0704-568506
E-mail: sekreterare@cockerklubben.com
Ledamot
Kassör
Ulla-Stina Eriksson
Provåker 12
916 93 Bjurholm
Tel: 0932-10019, 0702-988870
E-mail: kassor@cockerklubben.com
Ledamot
Avelsansvarig 
Petra Junehall
Angarns-Haga 26
186 91 Vallentuna
Tel: 0707-647202
E-mail: avel@cockerklubben.com
Ledamot
Medlemsansvarig
Anne-Li Emanuelsdotter
Bernhards Väg 2 A
815 69 Månkarbo
Tel: 0293-54056, 0704-163029
E-mail: medlem@cockerklubben.com
Ledamot
Utställningsansvarig
Jane Jarefors
Hästhovsvägen 12
830 23 Hackås
Tel: 063-770012
E-mail: utstallning@cockerklubben.com
Suppleant 1
Avelskommitté
Magdalena Hallström
Solvändan 11
746 94 Häggeby
Tel:
E-mail: suppleant@cockerklubben.com
Suppleant 2
Utbildningsansvarig
Elisabeth Andersson
Vråkvägen 19
618 32 Kolmården
Tel: 011-392454, 0703-883884
E-mail: utbildning@cockerklubben.com

ÖVRIGA BEFATTNINGAR UTANFÖR STYRELSE

Adjungerad
Jaktansvarig
Bodil Lignell Tel: 
E-mail: ansvarig.jakt@cockerklubben.com
Adjungerad
Viltspårsansvarig
Eva Gilljam Tel: 
E-mail: ansvarig.viltspar@cockerklubben.com
Avelskommitté Magdalena Hallström
Susanne Berggren
Ingrid Olsson
E-mail: avelsgrupp@cockerklubben.com
Revisorer Yvette Widenor
Anders Schuber
Tel: 08-937714
Tel: 08-7158389
Revisorsuppleanter Elisabeth Unell (1:e)
Maj Asplund Carlsson (2:e)
Tel: 021-333273
Tel: 0303-96157
Valberedning
 

Henrik Johansson sammankallande
Susanne Berggren
Marie Wiggedal

 E-mail: val@cockerklubben.com
Valprådgivare

Pia Mikkelsen

Tel: 0303-740790, 0703-719572

Webbansvarig Anna Forsmark E-mail: webbmaster@cockerklubben.com

  


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~