INNAN HUNDKÖPET
(källa: SKK, Internet)

Hur gör jag för att få tag i en bra uppfödare/valp?

Svenska Kennelklubben har vissa regler för hur valpar får säljas. Inom rasen cocker spaniel finns sedan specifika krav som skall uppfyllas för att hundarna skall få registreras. Första steget är att uppfödaren uppfyller dessa krav.

Därefter är vad som är en ”bra” valp respektive uppfödare en fråga om valpköparens krav och önskemål. Vad vill du med din valp och ditt hundköp? Var tydlig med dina önskemål gentemot uppfödaren så ökar chanserna att få en valp som passar! Men betänk ändå att du köper en levande varelse – allt går inte att förutsäga! Ju bättre ”marknadsundersökning” du själv gör inför ditt köp, ju större chans har du att hitta den för dig optimala hunden.

Allt eftersom tiden går kan ambitionsnivån och därmed kraven förändras. I det läget kan man inte kräva det omöjliga av sin redan införskaffade hund utan får istället fundera på om man skall utöka familjen med ännu en. Cockrar trivs ofta bra tillsammans.

Kan Cockerklubben rekommendera någon speciell uppfödare?

Cocker Spanielklubben rekommenderar inte specifika uppfödare. I mångt och mycket är detta en fråga om personkemi och hur väl valpköpare och uppfödare matchar varandras behov.

Uppfödare som är länkade från Cockerklubbens hemsida är det i egenskap av att de är medlemmar i klubben – inget annat. Kullar som förmedlas via valpförmedlingen har föräldrar med vissa baskrav rörande exteriör eller arbetsmeriter samt hälsostatus (ögonlysning och höftledsröntgen).

Klubben kan inte fackgranska uppgifter på uppfödares privata hemsidor.

Vad ska medfölja vid leverans av valpen?

Valpen får inte levereras före den uppnått 8 veckors ålder.
Enligt SKK:s grundregler ska en valp levereras med:

1) registreringsbevis (stamtavla) som är hundens identitetshandling.
2) veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar (oavsett valp eller vuxen hund).
3) köpeavtal, underskrivet av båda parter (uppfödaren upplyser dig om valpen är försäkrad).
4) valpen ska också vara ID-märkt när den lämnar uppfödaren.

Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper.

Utfodring

Konsultera din uppfödare för anvisningar angående valpens utfodring. Det är viktigt att valpen vid byte av hem får den mat den är van vid. Kontakta uppfödaren om eventuella foderbyten. Dessa skall ske successivt. Blanda de två sorterna under en övergångsperiod. Det är viktigt för valpens utveckling att den får ett kvalitetsfoder som passar ras och individ.

Motion

Valpen ska de första månaderna endast leka och rastas på gräsmattan utanför bostaden. Korta koppelpromenader bör dock ske – men för träningens inte för motionens skull.

Om du har flera hundar är en lösning att ha valpen i en ryggsäck. Då får valpen även miljöträning. Långpromenader (5 km eller mer) är lämpligt från det att hunden är färdigvuxen, vid ungefär ett års ålder. Cykelmotion väntar många cockerägare med till efter att hunden har hd-röntgats.

Tack vare cockerns ursprung som jakthund som arbetar nära tillsammans med föraren är rasen ofta lätt att ha lös. Men tänk på att du har ansvar för din hund! Träna inkallning inom inhägnat område först. Tänk också på att jaktlagen föreskriver koppeltvång i perioder, olika regler gäller beroende på var du bor. Hör med din kommun. Tag generellt hänsyn till andra människor och djur.

Lek och vila

Det är viktigt att valpen får vara i fred. Engagera dig i den när den kommer självmant, men glöm inte att den måste få välja själv.

Det ingår i cockerns nedärvda beteende att bära på saker. Detta är ett arv från ursprunget som apporterande fågelhund. Se till att hunden har ”tillåtna” föremål att bära på och byt mot ett sådant om hunden tar något ”otillåtet”.

Att i tid och otid kasta saker till en valp kan lätt göra den överaktiverad. Begränsa dessa aktiviteter.

Att vara ensam

Hunden är ett flockdjur och ensamhet skall begränsas så mycket som möjligt. Enligt SKK är maxtid 4-5 timmars ensamhet. Valpen måste dock lära sig att vara själv. I vardagen uppkommer situationer då det blir naturligt att lämna valpen. Ta till vara på dessa och se till att valpen är rastad och utfodrad före så att den kan vara lugn medan du är borta. Det är bra att begränsa utrymmet i hemmet och på detta sätt träna enskildhet när familjen är hemma. Detta är också bra för rumsrenhetsträning. Det är också viktigt för hunden att ha en egen plats där den alltid kan vara ifred.

Uppfostran

När det gäller uppfostran är det extra viktigt att ha en levande dialog med din uppfödare. Varje hund har olika genetiska och miljömässiga förutsättningar när det gäller vilja, envishet och dresserbarhet. På de flesta orter finns olika valpkursalternativ. Konsultera Cockerklubben eller SSRK för att höra vad som kan passa dig och din hund.

Vaccinationer

Vaccinationsreglerna ändras då och då. Se Svenska Kennelklubbens hemsida för aktuell information. Fråga även din veterinär till råds.

Avmaskning

Vid leverans bör valparna vara avmaskade enligt normala rutiner. Fråga din veterinär till råds om lämpligt avmaskningsprogram för din hund.

Pälsvård

Cockern behöver badas och trimmas regelbunden för att trivas och må bra. Kräv att uppfödaren skall kunna visa hur det går till.

Cocker Spanielklubbens lokalavdelningar har ofta trimkurser. Om du inte vill trimma hunden själv går det att lämna in den. Se då till att trimmaren vet hur en cocker spaniel skall behandlas. Beträffande redskap (saxar, borstar m.m.) är det ofta klokt att satsa på kvalitet från början. Fråga uppfödaren om råd. Försäljarna i ”vanliga” hundaffärer kan inte ha sakkunskap om lämpliga redskap för varje ras.

Skötsel av öron

Det är viktigt att klippa kort runt örongången och att ibland rengöra öronen med någon form av ”öronrens”. För att torka ur är bomullstussar lämpliga. Är örat upprepat smutsigt och illaluktande eller kliar sig hunden trots rengöring – kontakta veterinär.

Hund i bil

Det kan inte upprepas nog många gånger: hundar skall inte lämnas i bil varma och soliga dagar!
Och heller inte lämnas i en kall bil en kylig vinterdag!
Om hunden mår bra har den bättre förutsättning att också prestera bra!

§ 3. Ansvar - ur Svenska Kennelklubbens allmänna bestämmelser
Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov eller tävling under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar. Utställare, prov- eller tävlings-deltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov eller tävling. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang. Aga av hund är förbjuden.

TA HAND OM DIN VÄN!
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~