Uppfödare

Nedanstående uppfödare är medlemmar i Cocker Spanielklubben. På hemsidor som länkas härifrån skall medlemmarna följa CSK:s stadgar » SKK:s grundregler » God publicistisk sed » och uppfödare skall vara väl förtrogna med RAS »
Cocker Spanielklubben tar inget ansvar för information och text på respektive kennels hemsida. 
OBS! Uppfödare skrivs in direkt på listan utan att uppdateras under aktuellt.

Vill du söka en uppfödare?

Sök på efternamn HÄR »

Sök på kennelnamn HÄR »

Sök på län via kartan »

 

»

Klicka på det län du söker Uppsala län Gotlands län Skåne län Blekinge län Hallands län Kronobergs län Kalmar län Jönköpings län Västmanlands län Västra Götalands län Östergötlands län Södermanlands län Stockholms län Örebro län Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län
 
Står du inte med på uppfödarlistan?
Då har du kanske inte betalt årsavgift, som räknas per kalenderår. 
Observera att uppfödarlistan INTE ingår i medlemsavgiften » så kontrollera att du betalat den i år.
 

Vill du stå med på uppfödarlistan?
 
Skicka uppgifter till:
Webbredaktör:
Anna Forsmark
webbmaster@cockerklubben.com

  Uppgifter som behövs:
  • Kennelnamn
  • Namn
  • Ort
  • Län
  • Telefonnummer
  • Hemside-adress
  • Mailadress
200 kr sätts in på CSK's pg: 371957-2   (ange "uppfödarlistan" och ditt kennelnamn på inbetalningen)

Fr.o.m. 2008-02-01 är det en kostnad på 200 kr per kalenderår som betalas senast 31 januari varje år för att stå med på uppfödarlistan. Medlemskap är obligatoriskt och uppfödarlistan ingår INTE i medlemsavgiften. Däremot är valphänvisning kostnadsfri för de som står med på uppfödarlistan. Har du inte kennelnamn är avgiften för valphänvisning 200 kr som insättes på CSK's plusgiro: 371957-2 märkt "valpkull + ditt namn".

Förändringen är bra för både valpköpare och styrelse. Det blir en årlig genomgång av uppfödarlistan så att presumtiva valpköpare faktiskt hittar aktiva Cockeruppfödare. Och det blir smidigare för uppfödarna att få ut sina annonser. Med detta räcker det att webbansvarig kontrollerar att uppfödaren står med på uppfödarlistan. Förut krävdes att både kassör, medlemsansvarig och valprådgivare kontrollerade uppgifter för varje annons.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~