Utställning

 
Utställningsansvarig:
vakant

Bedömningsordning »
(fr. o m 2012)
Så går det till på hundutställning »
(fr. o m 2013)
Utställnings- och championatregler »
(fr. o m 2012)

KALENDER 2018 »

:: RESULTAT ::

Utställning 2018 »
Utställning 2017 »
Utställning 2016 »
Utställning 2015 »
Utställning 2014
»
Utställning 2013 »
Utställning 2012 »
Utställning 2011 »
Utställning 2010 »
Utställning 2009 »
Utställning 2008 »
Utställning 2007 »
Utställning 2006 »
Utställning 2005 »
Utställning 2004 »
Utställning 2003 »
Utställning 2002 »

:: CLUB SHOW ::

Club Show 2018 »
Club Show 2017 »
Club Show 2016 »
Club Show 2015
 »
Club Show 2014 »
Club Show 2013 »
Club Show 2012 »
Club Show 2011 »
Club Show 2010 »
Club Show 2009 »
Club Show 2008 »
Club Show 2007 »
Club Show 2006 »
Club Show 2005 »
Club Show 2004 »
Club Show 2003 »
Club Show 2002 »

:: COCKER OF COCKERS ::

Cocker of Cockers »

 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~