Poängberäkning för Årets Utställningscocker

 

Meddela resultat till: 

vakant

  • Datum
  • Arrangör
  • Antal deltagande hundar
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare
Poängskala fr.o.m. 2011: 
BIR
BIM
2:a BH/BT
3:a BH/BT
4:a BH/BT 
= 7 poäng
= 5 poäng
= 4 poäng
= 3 poäng
= 2 poäng

Bonuspoäng: 
10% av antal deltagande vuxna hundar 
(ex. 36 hundar = 3,6 poäng)
Avelshundar räknas EJ

 

Läs mer om utställning >>

Poängberäkningen gäller fr. o m 2011. Sju (7) officiella utställningar räknas, däribland Club Show, plus en utställning som arrangeras av någon avdelning i Cocker Spanielklubben, under förutsättning att domaren har någon av följande meriter:

* Auktoriserad domare på cocker spaniel

* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions alt. fullcertade cocker spaniels,
varav minst en av egen uppfödning.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~