Poängberäkning för Årets Veterancocker

Meddela resultat till: 

vakant

  • Datum
  • Arrangör
  • Antal deltagande veteraner
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala fr.o.m. 2011: 

BIR Veteran = 6 poäng
BIM Veteran = 5 poäng
2:a Veteran = 4 poäng
3:a Veteran = 3 poäng
4:a Veteran = 2 poäng

CK = 2 poäng extra

Bonuspoäng: 
10% av antal
deltagande veteraner i rasen
(ex. 3 hundar = 0,3 poäng)
Avelshundar räknas EJ

Hundar som innehar åldern 8 år eller äldre, dvs. som anmäls i veteranklass på utställning, kan tävla om titeln. Excellent är en förutsättning för att få poäng (mot tidigare HP som tagits bort i nya bestämmelserna. Dock gäller HP på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar).

Poängberäkningen gäller fr. o m 2011. Sju (7) officiella utställningar räknas, däribland Club Show, plus en utställning som arrangeras av någon avdelning i Cocker Spanielklubben, under förutsättning att domaren har någon av följande meriter:

* Auktoriserad domare på cocker spaniel

* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions alt. fullcertade cocker spaniels,
varav minst en av egen uppfödning.
 


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~