Poängberäkning för Årets Viltspårcocker

Meddela resultat till: 

Eva Gilljam på excelfil
S:a Skruvbergsbacken 8
444 96 Ödsmål
Tel: 0733-154803

  • Datum
  • Arrangör
  • Domare
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala som används:

HP = 10 extra poäng
1:a pris öppenklass = 15 poäng
2:a pris öppenklass = 10 poäng
3:e pris öppenklass = 5 poäng
Godkänt anlagsklass = 10 poäng

 

 Läs om ViltspårMästerskapet här!

Regler viltspårprov (fr o m 2012) »
Frågor och svar om viltspårprov »

Poängberäkningen gäller fr. o m 2015. Resultaten ska räknas mellan 1 januari och 31 december. Syftet är att få fram en hund som över säsongen arbetar med hög och jämn kvalitet.

Genomsnittet räknas alltid på minst sju (7) spår. Har hunden gått enbart fem spår divideras slutpoängen ändå med sju. Har hunden gått tolv spår divideras slutpoängen med 12.

I övrigt gäller tidigare regler om att samtliga spår räknas, dvs. även 2:or, 3:or och 0:or. Anledningen är att ett visst antal spår behövs för att säkerställa att hunden är jämt bra. Det kan vara lätt att gå tre "bra" spår på raken, men det är betydligt svårare med sju. Om man efter att ha gått sju spår vill fortsätta, går det bra. Detta kan påverka hundens genomsnittspoäng, dock räknas alltid första spåret för varje domare. Två domare får användas två gånger per år, annars gäller att varje domare bara får döma ett spår. Har man överskridit antalet spår per domare så räknas det senaste spåret som räknas bort i tävlingen Årets Viltspårscocker.

Undantag: Anlagsprov får efter att sju spår har uppnåtts räknas bort från genomsnittet. Hunden får även starta i öppenklass för samma domare som har godkänt den på anlagsprov och ändå räkna resultatet.

En nyhet för 2015 är att man har möjlighet att räkna bort ett (1) öppenklass spår, om man själv önskar, då man summerar sin poäng till Årets Viltspårscocker. Detta för att man ska våga utmana sig själv och sin hund och våga anmäla sig till exempelvis större viltspårstävlingar, där ekipagen ofta ställs för stora utmaningar och påfrestningar i form av exempelvis långa väntetider, tuffa väderförhållanden, och man vet inte i förväg vilken domare man blir tilldelad.

Nytt för 2015 är också att i tävlingen Viltspårsmästerskapet som anordnas årligen, med de ekipage som placerat sig högst på Årets Viltspårlistor, utdelas extra bonuspoäng till de ekipage som placerar sig på 1-3:e plats på Viltspårsmästerskapet. Att placera sig högt bland dessa redan kvalade ekipage, ger en hårdare konkurrenssituation.

Bonuspoäng till Viltspårsmästerskapet;
3 poäng till 1:a plats
2 poäng till 2:a plats
1 poäng till 3:e plats

I korthet:
Resultat räknas hela året och baserar sig på ett genomsnitt på hundens samtliga spår. Poängberäkning enligt fastställd skala. Genomsnittspoängen beräknas alltid på minst sju spår. Om man överskrider sju spår beräknas genomsnittspoängen på antal starter. Nytt för 2015 är att man har möjlighet att om man själv önskar, räkna bort ett (1) öppenklass spår.


Copyright © Webbmaster & Cocker Spaniel Klubben, enligt Upphovsrättslagen SFS 1960:729
Sidan ses bäst i Explorer 5.0 eller högre, 1024 x 768 bildpunkter och 32-bitars Highcolour
~Syns ingen meny? Bryt dig loss här!~