HD-utredningen

Presentationen av SKK´s HD-utredning ligger nu i sin helhet ute på webben. Presentationen filmades och finns att se på SKKPlay och på SKKs YoutubekanalFör Cockerklubbens räkning deltog Caroline Dufwa Ek vid presentation och genomgång av rapporten. Missa inte att läsa Carolines intressanta sammanfattande artikel som kommer i nästa nummer av Cockertidningen.
 

Nyhet för uppfödare

Goda nyheter för uppfödare!
SKK godkänner nu flera laboratorier för prcd-PRA test. På grund av att att Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare kommer nu fler laboratorier att godkännas av SKK. Optigen kommer inte heller längre att erbjuda test för prcd-PRA.
 
Numera godkända laboratorier är:
 

–          Antagene (https://www.antagene.com/en)

–          Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

–          Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

 
Genoscoper, ett finskt laboratorium, genomför också prcd-PRA tester men som en del i en större panel av tester (myDogDNA). Av den orsaken är inte Genoscoper listat på SKK för prcd-PRA. SKK´s rekommendation är att man endast testar för relevanta sjukdomar i rasen och inte använder sig av paneltestet. . SKK godkänner dock Genoscopers prcd-PRA test för central registrering.
 
Informationen om testerna är uppdaterad på SKK (https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/)
 
Avslutningsvis önskar vi alla en trevlig Valborg!
 

HD-utredningen presenteras

Cockerklubben har fått en inbjudan från SKK angående presentation av HD-utredningen. Den är riktad till representanter för rasklubbarna, äger rum den 11 maj i Rotebro. Från CSK deltar Caroline Dufwa Ek.
 
Det kommer att handla om HD-utredningens arbete, resultat, slutsatser och förslag på fortsatta åtgärder kring höftledsdysplasi. För att sprida informationen till alla intresserade medlemmar som inte kan närvara, kommer den muntliga framställningen att filmas och läggas ut på www.skk.se
Avelskommittén
 

Avelsnytt

För er som eventuellt tänkt testa via Optigen inom den närmaste tiden, så vill AK meddela att svarstiderna någon månad framåt är mycket längre än normalt. I stället för ett par veckor för ett PRA-test tar det nu 6-7 veckor. Fördröjningen beror på att Optigen är uppköpta av storbolaget Mars och det ska jämkas ihop tester och hemsidor. MyDogDNA är det företag som sannolikt kommer att göra testerna när allt kommit igång. Se länk http://www.optigen.com/opt9_og_notice_3119.html
 
Hälsningar, avelskommittén
 

Uppdaterat – avel

Nytt: Gentestet för AON – ADULT ONSET NEURPATHY (nervskada med start i vuxen ålder) ska nu skickas till laboratoriet OFA i USA. Läs mer under Avel/Övirgt på denna sidan

 

Avelsinformation

På avelssidan under fliken Övrigt finns ny information om AMS – Acral Mutilation Syndrome (akralt stympningssyndrom). AMS är en autosomalt recessiv sjukdom som ses hos valpar (hittills endast från jaktlinjer) mellan 3 och 12 månaders ålder. Läs mer HÄR.