HD-utredningen presenteras

Cockerklubben har fått en inbjudan från SKK angående presentation av HD-utredningen. Den är riktad till representanter för rasklubbarna, äger rum den 11 maj i Rotebro. Från CSK deltar Caroline Dufwa Ek.
 
Det kommer att handla om HD-utredningens arbete, resultat, slutsatser och förslag på fortsatta åtgärder kring höftledsdysplasi. För att sprida informationen till alla intresserade medlemmar som inte kan närvara, kommer den muntliga framställningen att filmas och läggas ut på www.skk.se
Avelskommittén
 

Avelsnytt

För er som eventuellt tänkt testa via Optigen inom den närmaste tiden, så vill AK meddela att svarstiderna någon månad framåt är mycket längre än normalt. I stället för ett par veckor för ett PRA-test tar det nu 6-7 veckor. Fördröjningen beror på att Optigen är uppköpta av storbolaget Mars och det ska jämkas ihop tester och hemsidor. MyDogDNA är det företag som sannolikt kommer att göra testerna när allt kommit igång. Se länk http://www.optigen.com/opt9_og_notice_3119.html
 
Hälsningar, avelskommittén
 

Uppdaterat – avel

Nytt: Gentestet för AON – ADULT ONSET NEURPATHY (nervskada med start i vuxen ålder) ska nu skickas till laboratoriet OFA i USA. Läs mer under Avel/Övirgt på denna sidan

 

Avelsinformation

På avelssidan under fliken Övrigt finns ny information om AMS – Acral Mutilation Syndrome (akralt stympningssyndrom). AMS är en autosomalt recessiv sjukdom som ses hos valpar (hittills endast från jaktlinjer) mellan 3 och 12 månaders ålder. Läs mer HÄR.

Pin It on Pinterest