Försäkringsstatistik

Nu finns statistik från Folksam, IF, Sveland och Agria inhämtat av AK 2019. Statistiken rör de tio vanligast ersatta skadorna/sjukdomarna. Folksam, If och Svelands statistik är från 2018, Agrias från 2017 eftersom Agria ligger ett år efter med att ge ut sin omfattande ”Breed profile” och är det enda bolag där statistiken hämtas via SKK. Du kan ta del av dokumentet  på sidan Avel, lite längre ner på fliken RAS.

 

Stöd forskningsprojektet om juvertumörer

Juvertumörer hos Cocker spaniel – bidra till forskningen!

För närvarande är det ett pågående arbete som undersöker de genetiska riskfaktorerna för att utveckla juvertumörer hos Cocker spaniels. Cirka 200 hundar har genotypats för denna studie, men ännu fler hundar behövs för att få resultat som är trovärdiga. Det pågår fortfarande en insamling av blodprover från sådana hundar som har påverkats av juvertumörer när som helst i sitt liv. Dessutom finns en samling blodprover från intakta över 10 år gamla kontrolltikar, vilka inte har haft sjukdomen i något skede. Om du är ägare till en Cocker spaniel som passar in i någon av dessa kategorier och du vill bidra till forskning inom denna sjukdom titta här: https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/hundgenetikgruppen/blanketter-och-info/blanketter/

Om du har en hund med en juvertumör som du planerar att operera, finns det också en aktiv insamling av tumörvävnad. I dessa fall måste juvertumören vara av en viss storlek, så att små bitar av tumörvävnad kan tas, utan att kompromissa med den histopatologiska diagnosen och bedömningen av tumörmarginalen. För mer information om hur man bidrar till denna forskning, vänligen kontakt asa.karlsson@imbim.uu.se så skickar hon ett provtagningskit till din veterinär.

Har du frågor kring detta så kontakta CSKs avelskommitté avel@cockerklubben.com Läs mer om juvertumörer och forskningsprojeket på sidan Avel under fliken Övrigt. 

 

Ny policy om AON

Nytt från Avelskommittén:

Adult Onset Neurpathy (nervskada med start i vuxen ålder) – ny policy
AON är en autosomalt recessiv sjukdom (nervskada) som drabbar vissa äldre cockrar (vanligtvis vid 7-9 år ålder). Ett gentest har tagits fram av forskare i USA och möjlighet att testa erbjuds av laboratoriet OFA, Orthopedic Foundation for Animals. Se mer på deras hemsida, www.ofa.org

Det är Cockerklubbens uppfattning att, då testet ej är vetenskapligt publicerat (uppgift från personal på Laboklin 2017) och vi inte fått kännedom om av AON affekterade hundar i Sverige, i nuläget vi inte kan rekommendera uppfödare att DNA-testa för denna sjukdom. Det är således upp till varje uppfödare att själv avgöra om testet är relevant för den egna uppfödningen eller inte.

Cockerklubbens avelskommitté vill också påminna om SKK´s inställning i frågan om DNA-tester genom nedanstående citat:

”SKK/AK vill understryka vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas. Kontakta gärna avelsfunktionär i rasklubben om du känner dig osäker.”

CSK Avelskommitté 2019-08-14

HD-utredningen

Presentationen av SKK´s HD-utredning ligger nu i sin helhet ute på webben. Presentationen filmades och finns att se på SKKPlay och på SKKs YoutubekanalFör Cockerklubbens räkning deltog Caroline Dufwa Ek vid presentation och genomgång av rapporten. Missa inte att läsa Carolines intressanta sammanfattande artikel som kommer i nästa nummer av Cockertidningen.
 

Nyhet för uppfödare

Goda nyheter för uppfödare!
SKK godkänner nu flera laboratorier för prcd-PRA test. På grund av att att Optigen blivit uppköpt av Mars Petcare kommer nu fler laboratorier att godkännas av SKK. Optigen kommer inte heller längre att erbjuda test för prcd-PRA.
 
Numera godkända laboratorier är:
 

–          Antagene (https://www.antagene.com/en)

–          Laboklin (https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/)

–          Genomia (https://www.genomia.cz/en/test/pra-prcd/)

 
Genoscoper, ett finskt laboratorium, genomför också prcd-PRA tester men som en del i en större panel av tester (myDogDNA). Av den orsaken är inte Genoscoper listat på SKK för prcd-PRA. SKK´s rekommendation är att man endast testar för relevanta sjukdomar i rasen och inte använder sig av paneltestet. . SKK godkänner dock Genoscopers prcd-PRA test för central registrering.
 
Informationen om testerna är uppdaterad på SKK (https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/Prcd-PRA/)
 
Avslutningsvis önskar vi alla en trevlig Valborg!
 

HD-utredningen presenteras

Cockerklubben har fått en inbjudan från SKK angående presentation av HD-utredningen. Den är riktad till representanter för rasklubbarna, äger rum den 11 maj i Rotebro. Från CSK deltar Caroline Dufwa Ek.
 
Det kommer att handla om HD-utredningens arbete, resultat, slutsatser och förslag på fortsatta åtgärder kring höftledsdysplasi. För att sprida informationen till alla intresserade medlemmar som inte kan närvara, kommer den muntliga framställningen att filmas och läggas ut på www.skk.se
Avelskommittén
 

Avelsnytt

För er som eventuellt tänkt testa via Optigen inom den närmaste tiden, så vill AK meddela att svarstiderna någon månad framåt är mycket längre än normalt. I stället för ett par veckor för ett PRA-test tar det nu 6-7 veckor. Fördröjningen beror på att Optigen är uppköpta av storbolaget Mars och det ska jämkas ihop tester och hemsidor. MyDogDNA är det företag som sannolikt kommer att göra testerna när allt kommit igång. Se länk http://www.optigen.com/opt9_og_notice_3119.html
 
Hälsningar, avelskommittén
 

Uppdaterat – avel

Nytt: Gentestet för AON – ADULT ONSET NEURPATHY (nervskada med start i vuxen ålder) ska nu skickas till laboratoriet OFA i USA. Läs mer under Avel/Övirgt på denna sidan