Nytt inom avel

Nu kan du ta del av Avelskommitténs rapport för 2019. Du hittar den på Avelssidan. 

På samma sida, under Ögon, finns också uppdaterad information om ett nytt labb, “Eurovetgene”, som är godkänt av SKK för PRA-test.

 

Ny styrelse 2020

Försenat på grund av coronapandemin men den 29 juni kunde Cockerklubbens årsmöte för 2020 avhållas. Protokoll och presentation av den nya styrelsen kommer senare men personernas namn och kontaktuppgifter finns nu under Kontakt.

 

Ökade risker med att köpa hund

SKK går nu ut med en varning till köpare av valpar och hundar att tänka sig noga för. Så här skriver man på sin hemsida:

“Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer.

Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Svenska Kennelklubben är representerad, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.” Läs mer HÄR

Cockerklubben ställer krav på de uppfödare som finns på vår uppfödarlista och även på de kullar som förmedlas genom oss. Du kan läsa om dessa krav på sidorna Uppfödare respektive Valphänvisning.