Styrelse

På den här sidan kommer du att hitta nyheter från styrelsen liksom alla klubbens protokoll och handlingar.

Vill du veta vem som sitter i klubbens styrelse? Alla uppgifter hittar du under Kontakt. Vill du veta mer om styrelseledamöterna så klicka på nedanstående knapp.

Anmälan till årsmötet ska ske till sekreterare@cockerklubben.com som skickar ut mer info

Protokoll läggs löpande upp, klicka HÄR

Protokoll 23-09-05 med bilaga Minnesanteckningar AK augusti finns HÄR

Protokoll 23-06-08, Protokoll 23-05-10, Protokoll 23-04-12 finns HÄR.

Styrelseinformation 23-03-08 finns upplagt HÄR.

Konstituerande protokoll 2023, AU-protokoll 23-03-21 och Styrelseprotokoll 23-03-23 finns upplagt HÄR.

Årsmötesprotokoll 2023 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt daterat  2023-01-28 finns upplagt HÄR.

Handlingar inför Årsmöte 2023 finns upplagt HÄR.

Kallelse till digitalt Årsmöte 2023

NÄR: söndag 19 mars 2023 kl. 13.00

VAR: Digitalt, länk skickas efter att anmälan är gjord

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till det digitala mötet. Det är inte tillåtet att vara med genom hybridmöte dvs ett möte där vissa deltagare är närvarande fysiskt och andra deltar via länk (ett möte där närvaro erbjuds både i en möteslokal och via länk). Obligatorisk anmälan sker till medlem@cockerklubben.com senast 12 mars.

När du anmält kommer du att få en länk till mötet samt en instruktion för hur mötet går till. Den skickas till den e-postadress du uppgav när du anmälde så det är viktigt att stavningen är korrekt. Har du frågar kan du vända dig till medlem@cockerklubben.com Årsmöteshandlingar publiceras senast en vecka innan årsmötet klubbens webbsida.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen

Styrelsenytt daterat  2022-12-12 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt daterat  2022-11-09 finns upplagt HÄR.

Cockerklubben kallar till årsmöte den 19 mars 2023 kl 13.00. Mötet kommer att vara digitalt. Årsmöteshandlingar och information kring anmälan kommer senare här på hemsidan.

Styrelsenytt daterat  2022-09-06 och 2022-10-06 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt daterat  2022-08-10 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt daterat  2022-06-29 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt daterat  2022-05-19 finns upplagt HÄR.

Styrelsenytt från 2022-03-21 och 2022-04-16 finns HÄR

Styrelsenytt daterat 22-02-03 finns HÄR

Handlingar inför årsmöte 2022 är upplagda och finns HÄR

Styrelsenytt daterat 21-11-11 finns HÄR

Information från SKK om höjd milersättning 2022 samt om kennelklubben i Bulgarien som inte längre är medlem i FCI, klicka här

Styrelsenytt daterat 21-10-18 finns HÄR

2021-12-15 Vi kallar alla medlemmar i Cocker Spanielklubben till årsmöte den 26 mars 2022 kl 13.00 på Scandic Nord i Norrköping. Handlingar kommer att läggas ut senare.

Vid styrelsemöte 21-09-16 beslutades att Årets Juniorcocker, Årets Veterancocker och Årets Utställningscocker ställs in under 2021.

Motivering: Då utställningarna inte har kommit igång förrän efter halva året och inte har varit möjliga för alla att deltaga på beroende av restriktioner och vaccinationer, men även av att tillgängligheten och begränsningar med deltagarantal till dem har varit starkt begränsade, känner styrelsen att det inte kan bli någon rättvisa att alla har kunnat deltaga under samma villkor. Samtliga övriga Årets cocker, inklusive viltspår, kommer utses under 2021 om det inkommer tillräckligt med resultat till kontaktpersonerna. Observera således att tidigare information om att viltspår inte skulle utses 2021 är upphävt.

Styrelsenytt daterat 21-08-12 finns HÄR

  Styrelsenytt daterat 21-06-17 finns HÄR

Signerat Årsmötetsprotokoll 2021 finns uppladdat HÄR

Styrelseprotokoll från 2021-05-11 finns uppladdat HÄR

Nu är samtliga handlingar inför årsmötet 2021 på plats, se dem HÄR

Handling till Övrigt ärende på årsmötet från SSRK Funktionsbeskrivning spaniel (FB-S), finns under övriga handlingar inför årsmötet

Samtliga medlemmar kallas härmed till Cockerklubbens årsmöte den 13 juni 2021 klockan 18.00. Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte”, och sker via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” som du också kan ladda ner HÄR.

Förhandsanmälan om deltagande i årsmötet är obligatorisk, och ska göras senast den 10 juni kl. 24.00 via den här sidan. SKK har sedan tidigare meddelat en generell dispens för klubbar att kräva förhandsanmälan till digitala årsmöten under 2021.

Rätt att delta och rösta i mötet tillkommer de medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj såväl som vid tidpunkten för mötet, och som har anmält sitt deltagande via länken ovan.
Styrelsen

Styrelseprotokoll från 21-02-22  och 21-04-08 april finns upplagda HÄR

2021-04-22 Information från styrelsen till alla medlemmar och lokalavdelningar

Cockerspanielklubben har hamnat i ett läge då vi behöver representanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Fyra ledamöter har valt att inte ställa upp för fortsatta uppdrag i styrelsen. De fyra ledamöterna som söks är; ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter. Dessutom behövs två suppleanter.

Det är svårt att hitta personer som vill ställa upp i klubbens styrelsearbete och vi ber nu er om hjälp att hitta personer som skulle kunna tänka sig att arbeta i styrelsen. Styrelsearbetet är ideellt. Som styrelseledamot ingår man även i en av klubbens kommittéer.

Cockerspanielklubbens fortlevnad är helt avhängigt en styrelse. Känner du dig manad att ta dig an en post i styrelsen eller vet någon som kan tänkas vara intresserad behöver vi veta det.

Eftersom årsmötet är planerat till den 13/6 2021 behöver vår valberedning få in förslag på ledamöter till styrelsen snarast, dock senast 25/5 2021 för förberedelse inför årsmötet. Du kan kontakta valberedningen via epost på val@cockerklubben.com   Vill du ringa hittar du telefonnummer under Kontakt.

Styrelsen

2021-03-29 Ordförandeposten är vakant.

Protokoll från 2021-01-25 samt motioner till årsmöte 2021 finns uppladdat HÄR

Protokoll från 2020-11-23 finns HÄR

 Protokoll från 2020-10-12 finns HÄR

Vänligen observera att motioner till årsmötet 2021 skall vara sekreteraren tillhanda senast den 30 november 2020. Epost sekreterare@cockerklubben.com

Presentation av styrelsen 2020 finns HÄR.

CSK:s årsmöte 2020 avhölls den 29 juni. Den nya styrelsen som valdes kommer att presenteras senare men under Kontakt finns personerna inlagda. Protokoll från årsmötet återfinns här.

Protokoll från 2020-06-08 finns upplagt HÄR

2020-04-25 Nyheter om Styrelsen, Årsmötet 2020, Årets Cocker, Utställningsresultat, Medlemsstatistik, Avdelningar, RAS mm finns på Ordförandens sida. Pga Covid 19 sitter 2019 års styrelse kvar tills vidare. Preliminärt kommer digitalt årsmöte att hållas den 1 juni.

Protokoll från 2020-03-15 finns upplag HÄR

. Protokoll från 2020-03-02 finns upplag HÄR

2020-03-15 styrelsen har tagit beslut att pga av den rådande situationen med coronavirus är Årsmöte 2020 den 21 mars INSTÄLLT. Nytt datum kommer att meddelas snarast möjligt.

Protokoll från 2020-02-10 finns upplagt HÄR

Protokoll från 2020-01-13 finns upplagt HÄR

2020-02-11 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020: Cocker Spanielklubbens medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 21 mars kl 12.00 på Scandic Nord, Järngatan 17, Norrköping. Klubben bjuder på brunch kl 12.00 och årsmötet startar kl 13.00. Föranmälan till brunchens krävs och det görs via mail till kassor@cockerklubben.com  Handlingar finns tillgängliga på den HÄR sidan Välkomna!

Nya regler för poängberäkning Årets Cocker Utställning, Junior och Veteran, läs mer HÄR 

Protokoll dataterat 191118 finns tillgängligt HÄR

Under fliken 2020 på den HÄR sidan för protokoll och klubbhandlingar finns nu de inkomna motionerna till årsmötet 2020

Protokoll dataterat 191010 finns tillgängligt HÄR

Protokoll dataterat 190924 finns tillgängligt HÄR

Protokoll dataterade 190812, 190904 och 190919 finns tillgängligt HÄR

Protokoll daterat 190610 finns tillgängligt HÄR

Protokoll daterat 190513 och 190528 finns tillgängliga HÄR

Vi har tagit ett AU-beslut att fråga medlemmarna om ett reviderat förslag till beräkning av poäng till Årets utställningscocker, Årets veteran och Årets junior. Synpunkter kan mailas till styrelsen@cockerklubben.com senast den 24 juni. Förslaget finns HÄR (reviderat dokument 2019-06-03)

Protokoll daterat 190421 finns tillgängligt HÄR

Protokoll daterat 190409 finns tillgängligt HÄR

Ordförandens sida är uppdaterad 190403, se ovan.

Det konstituerande protokollet från årsmötet 2019 finns nu tillgängligt HÄR.

 Verksamhetsberättelse för 2018 samt Verksamhetsplan för 2019 finns nu under Protokoll och handlingar

 Protokoll från styrelsemöte 2018-11-13 finns nu tillgängligt HÄR.

 Styrelsen har vid styrelsemöte 2018-11-13 beslutat att förändra avelspolicyn och reglerna för valpförmedling avseende höftledsstatus samt har infört ny åldersgräns för parning av tik. Läs hela skrivningen HÄR.

 SSRK har påbörjat arbetet med att ta fram en ny funktionsbeskrivning för spaniels och de ber nu avdelningar och rasklubbar om hjälp med att forma en arbetsgrupp. Är du intresserad och skulle vilja vara med i denna arbetsgrupp för CSK:s räkning så kontakta ordförande Lennart Ståhle, se Kontakt för uppgifter. Lennart svarar även på eventuella frågor. SSRK vill ha namn senast den 31 december men hör gärna av dig redan nu vid intresse. HÄR kan du läsa det dokument med inbjudan och bakgrund som SSRK har sänt ut.

 Arbetsgruppens förslag till revision av poängberäkning för Årets cocker är klar och du kan ta del av dessa HÄR. Synpunkter kan lämnas till styrelsen@cockerklubben.com senast den 15 januari 2019.

KALLELSE Årsmöte hålls lördag den 16 mars 2019. Plats Scandic, Scandic Nord, Järngatan  17, 602 23 Norrköping. Årsmötet börjar kl 12.00 med ett föredrag av professor Per Jensen, Linköpings universitet. Föredraget kommer att behandla hundens beteende och förhållande till människan. Efter årsmötet bjuder klubben på fika. Ordinarie årsmötesförhandlingar börjar kl. 14.15. Motioner ska inlämnas till styrelsen@cockerklubben.com senast den 30 November 2018.

  180819 Styrelsen bjuder in till samrådsmöte med avdelningarna den 7 oktober kl 10.00 i Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2B, Uppsala. Förslag på diskussionspunkter/ärenden skickas till ordf Lennart Ståhle

  180712 Handlingarna från årsmötet 2018 är nu uppdaterade med årsmötesprotokoll, motioner samt verksamhetsplan 2018.

 180626 Styrelsen för CSK har genom SSRK tecknat samarbetsavtal med JIS, Jaktcocker i Sverige. Ta del av avtalet HÄR.