Hälsofonden

På Cockerklubbens årsmöte i Göteborg 25/3 2000 klubbades beslutet att en speciell fond för avelshygieniska ändamål skall inrättas. Motionen till detta inlämnades av Inga-Lena Hellman.

De fonderade medlen skall till ex. användas för klubbens kostnader i samband med enkätundersökning, provtagningar, ögonspeglingar m.m.

Ägare till hundar som drabbas av njursjukdomarna RD eller FN, där diagnos finns dokumenterad och där biopsi eller obduktion är aktuell, kan också ansöka om medel ur fonden.

För att donera pengar insättes valfritt belopp på Cocker Spanielklubbens plusgiro: 371957-2. Märk talongen med “Hälsofonden”. Donators namn / kennelnamn publiceras i Cockertidningen samt här på hemsidan.

TACK FÖR DIN DONATION!

Donatorer:

Inga-Lena Hellman
Cocker Spanielklubben
Gerd Andersson, kennel Tapioka’s
Maud Norström, kennel Dualdigni’s
Susanne Berggren, kennel Flashdance
Barbro Löwgren
Yvonne Sawinski, kennel Blåsippans
Britt-Marie & Karin Staaf, kennel Backhills
Monica Forsander, kennel Manaca’s
Till minne av Susanne Westerlund, kennel Soft & Shiney
Marie Johansson
Uppsala Läns Cockerklubb
Gunilla Eriksson, kennel Apelhöjdens
Birgitta Alexandersson, kennel Follow My Heart’s
Lars-Erik Ejdebäck
C Edberg, L Edberg och S Selkäinaho, kennel Black Micas
Karoline Djerf, kennel Honeywater’s