Uppfödare

Ökade risker med att köpa hund sedan covid 19

Intresset för att köpa hund har ökat de senaste åren. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Svenska Kennelklubben är representerad, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund. Läs mer HÄR
– Köp inte smuggelvalpar, läs mer HÄR
– 5 goda skäl att köpa en rashund, läs mer HÄR
– Varför ska jag välja en SKK-uppfödare? Läs mer HÄR

Nedanstående uppfödare är medlemmar i Cocker Spanielklubben. På hemsidor som länkas härifrån skall medlemmarna följa Cockerklubbens stadgar,  SKK:s grundregler, God publicistisk sed och uppfödare skall vara väl förtrogna med RAS.  Cocker Spanielklubben tar inget ansvar för information och text på respektive kennels hemsida eller facebooksida.

Info om epost: När du klickar på en uppfödares namn är det länkat till deras epostadress och då öppnas ett nytt mail i den epostklient som du själv har valt på den enhet – dator, surfplatta eller mobil, du öppnar från. Det är således inget som vi styr över. Vill du ändra vilken epostklient det ska öppnas i får du titta på inställningarna i din enhet.

OBS! För att kunna se all information i tabellerna nedan i mobil eller surfplatta måste du hålla den liggande.