Uppfödare

Nedanstående uppfödare är medlemmar i Cocker Spanielklubben. På hemsidor som länkas härifrån skall medlemmarna följa Cockerklubbens stadgar,  SKK:s grundregler, God publicistisk sed och uppfödare skall vara väl förtrogna med RAS.  Cocker Spanielklubben tar inget ansvar för information och text på respektive kennels hemsida eller facebooksida.

OBS! För att kunna se all information nedan i mobil måste du hålla den liggande.

Pin It on Pinterest

Shares