Hamiltonplaketten

Hamiltonplaketten kan tilldelas en person/personer som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt.

Hamiltonplaketten instiftades 1910 till åminnelse av SKKs grundare och förste ordförande, Adolf Patrick Hamilton. Den delades ut första gången 1911.

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Avliden person kan inte nomineras som mottagare av plaketten.

Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Följande uppfödare av cocker spaniel har erhållit Hamiltonplaketten:

1939 Mary Stephens, kennel av Tornö

1949 Nadja Sjöström, kennel Slottsparken

1955 Lilian Öhrström, kennel Örliden

1960 Agnes Evenröd, kennel Sandön

1970 Märta och Lilian Jonsson, kennel Bonnets