Ordförandens sida

12 december 2023

 

Hej mitt i vintern!

Nu är det snart raggsockar och mössa på vid promenaderna. Lyckligtvis har alla årstider sin charm och det är ju så härligt att se cockrar ”räjsa” runt i snön. Dock mindre skönt när det är kramsnö och man har med sig en vandrande snölykta hem. Fick ett tips för länge sedan och det var att spraya på hästglans på behäng och öron och det tycker jag fungerar bra (görs med fördel ute, för det blir väldigt halt på golvet).

Under hösten har vår duktiga viltspårskommitté arrangerat det första klubbmästerskapet på flera år, och lyckat blev det! Ett reportage med många fina bilder finns i Cockertidningen nr 4/23. Vår underbara ras har varit representerad på Stockholm Hundmässa den 9-10 december 2023 på rastorget och kommer även vara det i Göteborg på MyDog den 11-14 januari Kom gärna dit och hälsa på!

I februari kommer vi att arrangera en digital uppfödarträff, med spännande program. Det är dessutom gratis att delta, så ta chansen. Inbjudan hittar du också i Cockertidningen.

Planera också in deltagande på årsmötet i mars, även det digitalt. Kallelsen hittar du här på hemsidan bl a. Tänk på att hjälpa valberedningen och föreslå nya personer som är sugna på att sätta tänderna i styrelsearbete.

Till sist – hoppas du får en go stund och får tid att njuta av Julen och är du medlem kan du även njuta av Cockertidningens julnummer som tidningsansvarig Henrik jobbat så stenhårt med. Är du inte medlem än så är du varmt välkommen i klubben!

Önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett fantastiskt GOTT NYTT ÅR!

Marie Johansson, ordförande

Nedanstående är inlägg från tidigare ordförande. Sedan 2023 har klubben en ny ordförande, Marie Johansson.

 

21 januari 2022

Hej, alla underbara cockermänniskor!

Jag hoppas att ni fick ett bra avslut på föregående år, även om en del av er fick Cockertidningen i senaste laget. Jag är den förste att beklaga detta. Vi ska göra vad vi kan för att det inte ska hända igen. Nytt år innebär nya tag och nya möjligheter. Vi fortsätter att gå mot ljusare tider och snart är våren och sommaren här. Det blir något att se fram emot. Förhoppningsvis kan vi äntligen få komma igång med våra aktiviteter i full skala igen.

Vår tidning fortsätter att bli bättre. Det har glatt mig väldigt att så många av er hört av sig och uttryckt många fina ord om den. Och än roligare är att några av er dessutom skickat in material till kommande nummer! Kan det vara så att den mer tilltalande och läsvänliga layouten bidrog till det? Hann du inte bli medlem och få senaste numret? Då vet du väl om att du kan köpa den för en spottstyver här av oss.

Så till något lite tråkigare. Jag skulle vilja ta chansen att poängtera att motioner till årsmötet ska behandlas och kommenteras där och då. Har man inte närvarat på årsmötet och röstat på motionen i fråga har man försuttit sin chans att ha en åsikt. Således är det inte lämpligt att flera månader senare skriva negativa kommentarer om klubbade motioner i olika grupper på sociala medier. Ha detta i åtanke i fortsättningen. Tycker du att en motion är dålig? Närvara på årsmötet och rösta nej till den. Och skulle majoriteten inte hålla med dig, acceptera det. Skriv själv en motion till nästa årsmöte, det står det varje medlem fritt att göra.

Återigen skulle jag vilja slå ett slag för att ”dra sitt strå till stacken”. Medlemskap i Cocker Spanielklubben borde vara en självklarhet för alla som äger, eller bara är allmänt intresserade av, cocker spaniel. Det här är en klubb där alla är välkomna, men tänk på att några få personer inte kan göra allt. Har du konstruktiva förslag och idéer, hör då av dig till den ansvarige – och ännu bättre, erbjud dig att hjälpa till! Betänk de kloka orden ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

Er ordförande,
Henrik Johansson

13 augusti 2021

Nedanstående är inlägg från tidigare ordförande. Sedan juni 2021 har klubben en ny ordförande, Henrik Johansson.

 

Tord Lundborg, ordf CSK

22 december 2020

Det finns väldigt många hundraser i världen. I Sverige registreras cirka 350 olika raser. Dessutom finns blandraser med fantasifulla ”rasbeteckningar”.  Hos mig har det i olika perioder funnits andra raser tillsammans med mina cockrar. Sedan något år är det bara cockerspaniel. För mig är cocker den ultimata hunden. Så gosig och vänkär, så lyhörd och med på allt både tokigt och dant. Det är en skönhetsupplevelse att se en vältrimmad cocker oavsett om det är en hund av championkvalitet eller familjens ögonsten. Pälsen fastnar inte i möbler, kläder eller i bilen. Pälsvården ger en stunds avstressande avkoppling. Vår trofasta vän i vått och torrt.

Nu närmar sig julen och året går mot sitt slut. Året har innehållit mycket glädje och men också sorg för många av oss. Det hör livet till. Då är en tröstande cocker nära och ger av sin värme.

Cockerspanielklubbens styrelse har haft ett stort antal telefonmöten under året. Protokollen finns på hemsidan. Som ordförande för klubben är jag tacksam att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Vi är inte alltid överens men det ska en styrelse inte heller vara. Det blir ingen utveckling om alla är ja-sägare.  Det som är nödvändigt är respekt för varandra och för andra tankesätt. Det finns i styrelsen.

Respekt för varandra och ett vänligt bemötande gör att de olika aktiviteter som vi har med våra hundar blir roliga. Att ha roligt med sina medtävlare runt ringen, agilitybanan eller på viltspårprovet får oss att må bra även om resultatet på tävlingen inte blev som vi hoppades. Vi fortsätter så nästa år!

Många har på olika sätt lagt tid och energi för att utan ersättning arbeta för Cockerspanielklubben, både centralt och lokalt. Stort TACK för era insatser!

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Tord Lundborg
Ordförande Cockerspanielklubben

25 maj 2020

Information kring:

  • Styrelsen
  • Årsmötet
  • Club Show 2020

Förändringar i styrelsen 

Eftersom vi inte har haft något årsmöte är det den styrelse som valdes i mars 2019 som sitter kvar på övertid. Dock har några ledamöter valt att avgå. För att styrelsen ska vara beslutsmässig måste minst fyra ledamöter delta i mötena. Styrelsen består nu av mig som ordförande, Marina Aspelin vice ordförande, Katarina Rodell kassör, Ulrika Karlsson sekreterare och Lena Landberg utställningsansvarig. Valberedningen har föreslagit Susanne Melander, Susmel’s, som ordinarie ledamot och Ulla-Stina Eriksson, Usemade, som ersättare. De var adjungerade vid styrelsemötet 20 april. Som adjungerade deltar de i alla diskussioner och framför sina synpunkter men har inte förslagsrätt eller rösträtt om det är någon fråga som går till omröstning.

De som inte längre deltar i styrelsearbetet är Caroline Dufwa Ek, Ann- Kristin Björk, Anne Wågström och Henry Nyhlin. Jag framför styrelsens varma tack för deras insatser för Cockerspanielklubben!

Förutom de personer som valberedningen redan har föreslagit som nya ledamöter behöver vi nu fler namn. Hör gärna av er till Gunilla Schuber val@cockerklubben.com, som är sammankallande i valberedningen, om ni själv vill delta i styrelsearbetet eller har förslag på lämpliga personer.

Årsmöte

Ju förr vi kan ha ett årsmöte, desto bättre. Kennelklubben har förlängt tiden när rasklubbarna senast måste ha sitt årsmöte till 31 augusti. SSRK ska ha sitt årsmöte innan 31 september. Man kan dela upp årsmötet och ha ett digitalt årsmöte som avser personval och några andra specificerade frågor. De flesta handlingar till årsmötet finns sedan länge på hemsidan. Håll koll på klubbens hemsida för aktuell information om årsmöte.

Club Show 2020

Covid-19 innebära att vi har beslutat ställa in Club Show 2020. Jag har haft kontakt med domarna Andrew Jones och Sarah Amos-Jones som är införstådda med beslutet.

Tord Lundborg
Ordförande Cockerspanielklubben

 

25 april 2020

Information kring:

  • Styrelsen
  • Årsmötet
  • Årets Cocker
  • Utställningsresultat
  • Medlemsstatistik
  • Avdelningar
  • RAS

 Styrelsen sitter kvar

Styrelsen som valdes i mars 2019 sitter fortfarande kvar eftersom vi inte har haft något årsmöte. Valberedningen har föreslagit Susanne Melander, Susmel’s, som ordinarie ledamot och Ulla-Stina Eriksson, Usemade, som ersättare. De var adjungerade till styrelsemötet 20 april.

Årsmöte

Ju förr vi kan ha ett årsmöte, desto bättre. Kennelklubben har förlängt tiden när rasklubbarna senast måste ha sitt årsmöte till 31 augusti. SSRK ska ha sitt årsmöte innan 31 september. Man kan dela upp årsmötet och ha ett digitalt årsmöte som avser personval och några andra specificerade frågor. Marina Aspelin, Katarina Rodell och Ulrika Karlsson ska tillsammans med mig utreda hur det ska gå till och arbeta för att det digitala årsmötet hålls innan 1 juni. Resterande frågor som avhandlas med folk på plats blir senare, oklart när.

Årets cocker

Rosetter till de ekipage som blivit ÅRETS COCKER var avsett att utdelas på årsmötet som var planerat till mars 2020. Eftersom det blev inställt pga Corona COVID-19 har inte utmärkelserna kommit ekipagen till del. De är däremot presenterade i Cockertidningen och med foton på hemsidan. Vår kassör fick uppdrag att skicka ut rosetterna.

Det går dåligt att förhandla med ett virus. Säsongen 2020 blir förkortad. Styrelsen beslutade därför att Årets cocker inom alla olika discipliner vilar 2020.

Resultat till hemsidan

Inrapportering av utställningsresultat till vår hemsida har haltat betänkligt. Susanne Melander fick uppdrag att samordna inrapportering till vår webbredaktör.

Medlemsstatistik

I och med att vi använder oss av SKKs medlemsservice får vår medlemsansvarige Maria Terning uppgifter om alla som har registrerats som ny ägare till en cockerspaniel. Hon skickar ut vårt informationsbrev. De senaste utskicken har gett bra utdelning. Av 43 nya cockerägare valde 30 att bli medlemmar i Cockerklubben, av 53 blev 24 medlemmar och av 23 blev 22 nya medlemmar. Antalet medlemmar har ökat från 691 till 821.

Avdelningar
Som jag skrev i föregående Ordförandes rader kan det nära engagemanget vara det viktigaste för medlemmarna. Tyvärr är även Västra Cockerlubben vilade då det inte gått att få ihop en styrelse. Det innebär att av våra 17 lokalavdelningar är 10 vilande.

Maria Terning och Henrik Johansson har gått ut med en enkät till de 36 medlemmar som Cockerklubben har i Östergötland. De har fått in 28 svar. Det visar sig svårt att hitta de som vill ingå i en avdelningsstyrelse men flera vill hjälpa till med olika typer av aktiviteter. Vi kanske kan ha en eller flera arbetsgrupper som anordnar roliga och intressanta aktiviteter?

Maria Terning hjälper gärna andra som vill gå ut med frågor om vad cockerägare i närområdet önskar.

Rasspecifika avelsstrategier

Avelskommittén har gjort ett enormt arbete med RAS! 17 april 2020 fick vi Kennelklubbens godkännande. Hela RAS finns tillgängligt på vår hemsida och på Köpahund.se. Styrelsen har uppmärksammat Ingrid Olsson, Henrik Johansson och Magdalena Hallström, som dragit det tyngsta lasset även om de har fått bistånd av några andra, med ett tack-kort och en blomstercheck för deras fantastiska arbete.

Nu ska RAS ut till uppfödare och medlemmar på ett bra sätt. Avelskommittén tar fram en Power Point presentation som kan användas vid träffar där RAS presenteras och diskuteras.

Årliga utvärderingar av RAS

Vid de årliga utvärderingarna av RAS, behöver avelskommittén bli avlastad. De ansvariga för olika discipliner typ utställning, viltspår, agility m fl, levererar statistik till avelskommittén som sedan analyserar och gör sammanställningen och utvärderingen.

Kontaktperson

Ingrid Olson utsågs till Cockerklubbens kontaktperson med The Cocker Spaniel Club, UK, och med The Breed Council.

Ekonomi

Vår kassör Katarina Rodell visade med Resultat – Balansräkning för mars 2020 att klubbens ekonomi är god.

Tack

Avslutningsvis tackar jag alla som på olika sätt bidragit till verksamhet inom Cockerspanielklubben!

Tord Lundborg
Ordförande Cockerspanielklubben

 

19 december 2019

Det finns väldigt många hundraser i världen. I Sverige registreras cirka 350 olika raser. Dessutom finns blandraser med fantasifulla ”rasbeteckningar”.  Hos mig på Holmåsa Slättgård har det i olika perioder funnits andra raser tillsammans med mina cockrar. Sedan något år är det bara cockerspaniel. För mig är cocker den ultimata hunden. Så gosig och vänkär, så lyhörd och med på allt både tokigt och dant. Det är en skönhetsupplevelse att se en vältrimmad cocker oavsett om det är en hund av championkvalitet eller familjens ögonsten. Pälsen fastnar inte i möbler, kläder eller i bilen. Pälsvården ger en stunds avstressande avkoppling. Vår trofasta vän i vått och torrt.

Nu närmar sig julen och året går mot sitt slut. Året har innehållit mycket glädje och men också sorg för många av oss. Det hör livet till. Då är en tröstande cocker nära och ger av sin värme.

Cockerspanielklubbens styrelse har haft ett stort antal telefonmöten under året. Protokollen finns på hemsidan. Som ordförande för klubben är jag tacksam att styrelsearbetet har fungerat mycket bra. Vi är inte alltid överens men det ska en styrelse inte heller vara. Det blir ingen utveckling om alla är ja-sägare.  Det som är nödvändigt är respekt för varandra och för andra tankesätt. Det finns i styrelsen.

Respekt för varandra och ett vänligt bemötande gör att de olika aktiviteter som vi har med våra hundar blir roliga. Att ha roligt med sina medtävlare runt ringen, agilitybanan eller på viltspårprovet får oss att må bra även om resultatet på tävlingen inte blev som vi hoppades. Vi fortsätter så nästa år!

Många har på olika sätt lagt tid och energi för att utan ersättning arbeta för Cockerspanielklubben, både centralt och lokalt. Stort TACK för era insatser!
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Tord Lundborg
Ordförande i Cockerspanielklubben

 

15 augusti 2019

Webbtidning
Ska klubben i fortsättningen ha en tryckt tidning eller en webbtidning/nättidning? Synpunkterna går isär inom styrelsen.  Vi har därför beslutat att ta upp frågan till beslut på klubbmötet i mars 2020. Om vi övergår till att ha en webbtidning, layoutad som en tidning, är tanken att nummer 2, 3 och 4 bara finns på nätet medan första numret varje år är en årsbok värd namnet med allt det viktigaste från föregående år. Det finns diskussioner om att Apportören och Hundsport Special ska bli webbtidningar så vi är inte ensamma om tankarna. Vi sparar miljö, tryckkostnader och porto men har bara årsboken att bläddra i. Kom gärna med argument för och emot.

Årets cocker
Styrelsens förslag till regler för Årets utställningscocker, Årets junior och Årets veteran har redovisats på hemsidan. Då inte några synpunkter mot förslaget har kommit har styrelsen beslutat att de ska tillämpas med början januari 2020.

Raskompendiet
Raskompendiet för cockerspaniel togs fram inför domarkonferensen 2014. Det är ett mycket bra underlag för förståelse av en rastypisk cocker. Ett ord har dock väckt diskussion.  I kommentarer till helhetsintryck står:

”Cockern skall kombinera kraft och elegans.”

I kommentaren till storlek står:

”Mankhöjden anges i standarden med ett cirkamått, vilket ger utrymme för att hundarna kan få ligga något över eller under de siffror som anges, så länge det inte inverkar på könsprägel och kombinationen av substans och elegans.”

Ordet ”elegans” används inte i standarden utan bara i kommentarerna. Ordet kan leda till missuppfattning av rastypen. Svenska kennelklubben har påtalat att formuleringen bör justeras.  Det blev inte genomfört 2014. Styrelsen har beslutat att i samråd med Spaniel- och retrieverklubben och Kennelklubben försöka hitta en relevant formulering eller kanske bara stryka ordet.

Ekonomi
Klubbens ekonomiska status till och med 31 juli är inte bra. Betalning av fakturor som hör till 2018 har skett i början av detta år vilket försvårar jämförelsen mellan verksamhetsåren. Två tunga poster påverkar resultatet negativt. Ett är att intäkterna från medlemsavgifter har minskat med cirka 20 000 kronor jämfört med samma period föregående år. Klubbmötets beslut att bidra till avdelningarnas verksamhet har genomförts. 17 500 kronor har förts över till de avdelningar som var berättigade till det 2018 men inte fick det då och till avdelningar som begärt det under 2019. För bidraget 2019 ska avdelningarna redovisa hur pengarna har använts.

Cockerklubben är inte ensamma om att förlora medlemmar. Det gäller även för t ex Spaniel- och retrieverklubben och Svenska Kennelklubben. Tidigare var det mest hundklubbar som anordnade valp- lydnads- eller andra utbildningstillfällen för hundägare. Numera finns ett stort antal privata aktörer som anordnar kurserna utan krav på medlemskap. Ibland har de tillgång till mycket funktionella träningshallar.

Värvningskampanj
På initiativ av Ann-Kristin Olsson kommer en värvningskampanj att utredas. Den som får ansvaret för kampanjen kan när som helst kontakta SKK via medlem@skk.se för att få veta vilka som värvat, vilka de värvat och datum när detta skedde. Vill klubben följa upp detta och premiera värvare på något sätt så är det fullt möjligt! Alla medlemsansvariga eller styrelsemedlemmar i lokalavdelningarna kan kontakta SKK via medlem@skk.se för att få ut medlemslista t ex inför utställning.

Men vi får faktiskt in nya medlemmar! SKK skickar ut etiketter varje vecka på nya cockerägare. Klubbens medlemsansvarige Maria Terning kontaktar ca 2 ggr i månaden alla nya ägare till en cockerspaniel med information om Cockerklubben. Perioden 20 juni till 31 juli registrerade SKK 105 nya cockerägare. De har som presumtiva medlemmar fått information om klubben.

Avdelningarna
Av olika anledningar har klubben vilande avdelningar. En värdefull åtgärd är att försöka få igång verksamhet i fler delar av landet. Hur ser det ut där du bor? Kan du ta initiativ och undersöka möjligheterna att väcka liv i en lokalavdelning som nu är vilande?

KM Viltspår
Ett nära förestående arrangemang är Klubbmästerskap i viltspår. När nästa numer av Cockertidningen kommer ut har det redan genomförts på Hökensås 14 september.

Clulb Show
Utställningskommittén jobbar med arrangemang av årets Club Show i Vilsta, Eskilstuna 28 september. Vi hoppas förstås på många anmälningar. Vi ska tillsammans försöka att slå rekordet i anmälningar. Damma av era veteraner, ta fram era champions och visa upp era nya stjärnor som ni har stora förhoppningar på!

Utställningen hålls inomhus. Många hundklubbar har genomfört utställningar där utan att ha mattor på golvet. Med tanke på att cocker har/ska ha/ ett kraftigt påskjut vill vi gärna ha mattor i de stråk där hundarna visas. Det är inte ovanligt idag att hundar visas alldeles för fort. Utan mattor kanske tempot anpassas efter förhållandena? Att hyra mattor är kostsamt och svårt att ordna. Någon medlem som har förslag eller synpunkter?

Klubbarnas utställningar brukar vara det som ger intäkter att använda till övrig verksamhet. Inomhusutställning är kostsamma. Kalkylerna för årets Club Show visar tyvärr inte något överskott. Styrelsen undersöker möjligheterna att från och med 2020 ha Club Show utomhus samordnad med någon annan utställning.

HD
Avelkommittén har tagit fram ett par beslutsförslag till styrelsen. Det ena gällde vilka krav avseende höftledsstatus som ska gälla för valpförmedling via klubben. Styrelsen beslutade att inte ändra nuvarande regler vilket innebär att valpkullar efter hundar med C-höfter får förmedlas om HD-index överstiger 100. Då förbättras HD-status i populationen.

Ny policy AON
Det andra gällde införande av policy avseende AON (se under Avel, fliken övrigt). Det är en nervskada som drabbar vissa äldre cockrar, vanligtvis vid 7-9 år ålder. Nedärvningen är recessiv, dvs båda föräldrarna måste ha anlaget för att nervskadan ska uppträda. Sjukdomen är progressiv (fortskridande) och visar sig till en början genom att hunden går ostadigt eller okoordinerat med bakbenen. Hunden står brett isär med benen och hasorna sjunker mot golvet. Allt eftersom sjukdomen fortskrider påverkas även frambenen med följd att hunden inte kan gå. Även problem med att svälja uppstår när hunden kommit till det stadie att den inte kan röra sig. Förloppet tar 3-4 år.

Svenska Kennelklubbens avelskommitté understryker vikten av att man som uppfödare och/eller hundägare noga utvärderar nyttan, tillförlitligheten och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Ingen hund, eller annan levande varelse, är helt fri från sjukdomsanlag. Använd endast tester som är ordentligt validerade och för de sjukdomar som är av klinisk betydelse i rasen. Ogenomtänkt och utbredd användning av DNA-tester kan i värsta fall medföra negativa konsekvenser för rasens hälsa och avelsbas.

Det är Cockerklubbens uppfattning att i nuläget inte rekommendera uppfödare att DNA-testa för denna sjukdom. Det är således upp till varje uppfödare att själv avgöra om testet är relevant för den egna uppfödningen eller inte. Det kommer inte heller användas i klubbens valphänvisning.

Jaktkommittén
Något som vi hittills har gått bet på totalt är att hitta personer som vill vara med i jaktkommittén. Någon?

Tord Lundborg Zaar
Ordförande i Cockerspanielklubben

3 april 2019

Den nya styrelsen är i fullt arbete.  Vi är tacksamma för de glada tillrop och lyckönskningar vi får. Vi har redan haft tre möten varav två telefonmöten och har daglig kontakt med varandra i olika chatgrupper.

På klubbmötet uppmanades styrelsen att skyndsamt behandla uppdrag som klubbmötet 2018 gav till den dåvarande styrelsen. Ett uppdrag avsåg att tillsätta en person som sammanställer resultat från utställningarna. På klubbmötet 2017 upphävdes tidigare beslut angående Årets utställningscocker, Årets junior och Årets veteran. Varje styrelse gavs möjlighet att ta beslut. Det har vi nu gjort. Anette Westher har fått uppdrag att kontinuerligt ställa samman resultat för de 20 vinstrikaste hundarna.  Den första sammanställningen är redan publicerad på klubbens hemsida.

Självklart ändras inte reglerna för beräkning av poängen under pågående verksamhetsår. En arbetsgrupp har presenterat ett förslag som även lagts ut på hemsidan. Flera synpunkter har framförts. Styrelsen återkommer i frågan under året så att eventuellt justerade regler kan tillämpas för 2020.

Ett annat beslut som styrelsen uppmanades att hantera är bidrag till samtliga aktiva avdelningar. Beslut togs i verksamhetsplanen för 2018. Ingen ansökan behövs och inte heller någon redovisning av hur bidrag har används. Kassören kontaktar avdelningarna i frågan. I den nu gällande verksamhetsplanen kan avdelningarna ansöka om bidraget. Nu finns även ett krav att redovisa hur pengarna har använts.

Flera kommittéer och arbetsgrupper arbetar med olika frågor. Utställningskommittén jobbar med arrangemang av årets Club Show. Det är fortfarande många oklarheter. Det mesta hoppas jag närmar sig en lösning när arbetsutskottet har möte med utställningskommittén 8 april.

Avelskommittén slutför arbetet med RAS (Rasspecifika avelsstrategier).  SKK kräver vid denna revidering att JiS (Jaktspaniels i Sverige, associerad till SSRK) bilaga, för den jaktavlade populationen, ska inarbetas i RAS huvuddokument. Avelskommittén inväntar nu att JiS slutför sin revidering, så att huvuddokumentet kan färdigställas. Samtliga avsnitt som Cockerklubbens avelskommitté författat är godkända.

Glädjande är att viltspårkommittén är så aktiv. Ni kommer att se resultat av deras arbete successivt på hemsidan.

Vi har även en redaktionskommitté. Klubben anlitar konsulter för hemsidan och för tidningen. Men det är vi medlemmar som måste fylla hemsida och tidning med innehåll. Kom gärna med förslag eller skriv något ni har på hjärtat.

Maria Terning har tagit över medlemsregistret och de frågor som kommer med det. Hon har även fått styrelsens uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att använda oss av kennelklubbens medlemsservice. Det är flera rasklubbar som använder den. Vad vi har sett hittills verkar det vara ett prisvärt alternativ. Kanske kan vi ta beslut redan på styrelsemötet 13 maj.

Något som vi hittills har gått bet på totalt är att hitta personer som vill vara med i jaktkommittén. Någon?

Tord Lundborg Zaar
Ordförande i Cockerspanielklubben