Medlemskap

Välkommen i klubben!

Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter som klubben och lokalavdelningarna anordnar. Du får också Cockertidningen 4 gånger per år. Där kan du läsa om allt som rör cocker spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar, prov, uppfödarintervjuer, reportage m m. I varje nummer har lokalavdelningarna information om sina aktiviteter. Dessa kan du också hitta via vår hemsida, se under Avdelningar.

För att bli medlem betalar du 270 kronor på CSK:s plusgiro: 149171-1
OBS detta kontonummer gäller endast för medlemskap.
Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt medlemskap. Medlemskapet är rullande, vilket betyder att det gäller ett helt år fr. o m det datum du betalar in avgiften. Betalar du via internet, så kom ihåg att även skriva namn och adress i meddelanderutan.

Medlemsavgift

* Medlem: 270 kr
* Familjemedlem: 80 kr
* Värvad medlem: 160 kr
(uppge värvare i meddelanderutan)

* Utländsk medlem: 320 kr

SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE5995000099602601491711
BANK: NORDEA, 105 71 STOCKHOLM

Kom ihåg att meddela adressändring så att du får tidningen! Se Medlemsansvarig under Kontakt

Pin It on Pinterest

Shares