Valphänvisning

 Valphänvisning ger information om aktuella samt väntade valpkullar, inskickade av uppfödare som är medlem i klubben.  Har du frågor är du välkommen att kontakta vår valphänvisare eller vårt avelsråd, se Kontakt. 

Ökade risker med att köpa hund 

Intresset för att köpa hund har ökat de senaste årem. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Svenska Kennelklubben är representerad, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.
– Köp inte smuggelvalpar, läs mer HÄR
– 5 goda skäl att köpa en rashund, läs mer HÄR
– Varför ska jag välja en SKK-uppfödare? Läs mer HÄR
 

Hur gör jag för att få tag i en bra uppfödare/valp?

Svenska Kennelklubben har vissa regler för hur valpar får säljas. Inom rasen cocker spaniel finns sedan specifika krav som skall uppfyllas för att hundarna skall få registreras. Första steget är att uppfödaren uppfyller dessa krav.

Därefter är vad som är en ”bra” valp hos respektive uppfödare en fråga om valpköparens krav och önskemål. Vad vill du med din valp och ditt hundköp? Var tydlig med dina önskemål gentemot uppfödaren så ökar chanserna att få en valp som passar! Men betänk ändå att du köper en levande varelse – allt går inte att förutsäga. Ju bättre ”marknadsundersökning” du själv gör inför ditt köp, ju större chans har du att hitta den för dig optimala hunden.

Kan Cockerklubben rekommendera någon speciell uppfödare?

Cocker Spanielklubben rekommenderar inte specifika uppfödare. Uppfödare som är länkade från Cockerklubbens hemsida är det i egenskap av att de är medlemmar i klubben samt uppfyller kriterierna för att stå på uppfödarlistan. Kullar som förmedlas via valpförmedlingen har föräldrar med vissa krav rörande exteriör eller arbetsmeriter samt hälsostatus. Detta krävs för att förmedla en kull hos oss:

Inga kombinationer får bryta mot SKK:s grundregler.  Följande gäller båda föräldrarna (om inget annat anges)

OBS! Samtliga resultat måste vara kända före parning och kunna utläsas på SKK:s Avelsdata/Hunddata 

HÄLSA
HD-status: Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att med C-hund ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället vara minst 100, d v s (index far + index mor)/2 > 100. ) Läs mer under Avel och HD, Score högst 10 (KC/BVA), Excellent/Good (OFA)
Ögonintyg: ej äldre än 2 år vid parningstillfället. Cockerklubbens ögonpolicy skall följas.
FN-status: DNA-testad Fri alternativt Hereditärt Fri (minst en av föräldrarna)

MERITER 
Utställning: lägst Very Good. 
Kull efter förälder som diskvalificerats p.g.a. mentalitet förmedlas ej.
Jaktprov: lägst Godkänd Nybörjarprov B

ÖVRIGT
Inavelsgrad för kullen: Ej överstigande 6,25 % beräknat på 5-generationers fullständig stamtavla
Lägsta ålder för parning, tik: 18 månader
Lägsta ålder för parning, hane: 12 månader (eftersom det krävs känt HD-resultat och röntgen inte kan ske före 1 års ålder med officiellt resultat)

Ta gärna också del av våra avelsrekommendationer.

Svenska Kennelklubben har kloka råd till den som planerar att köpa valp. Ta del av dessa HÄR! De har också en broschyr med information om vad du bör tänka på, klicka på bilden för att läsa!

 

 

Här är ett galleri med några cockervalpar!

Klicka för att se i större storlek och för att bläddra.