Vår nyhetsblogg

Här kan du ta del av allt aktuellt som händer inom klubben och på våra webbsidor

Provledarutbildning för spaniels

Provledarutbildning för spaniels

Inbjudan till provledarutbildning spaniel  För att vår spanielverksamhet ska hålla högsta kvalitet så behöver vi regelbundet utbilda funktionärer samt rekrytera nya. För spanielproven handlar det också om säkerhet. Denna dag får du lära dig allt som en funktionär...

läs mer
Ny styrelse 2021

Ny styrelse 2021

Vid årsmötet valdes en ny styrelse för 2021. Vi hälsar nya och tidigare ledamöter välkomna! Till ordförande valdes Henrik Johansson, du kan se övriga namn under Kontakt. Styrelsen kommer att presenteras närmare senare.  

läs mer
Sökes: Du som trimmar cocker

Sökes: Du som trimmar cocker

Här på hemsidan har vi en lista över de som trimmar cocker, du hittar den HÄR. Styrelsen har tagit beslut att det nu är kostnadsfritt att stå på listan och vi skulle gärna se flera namn! OBS att du måste vara medlem i Cockerklubben. Skicka dina uppgifter till...

läs mer
Kallelse till digitalt årsmöte 2021

Kallelse till digitalt årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Cockerklubbens årsmöte den 13 juni 2021 klockan 18.00 Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte”, och sker via videokonferens i Zoom med stöd av mötesverktyget VoteIT. Du kan läsa mer om mötesformen i dokumenten...

läs mer
Info om Cockertidningen

Info om Cockertidningen

Vid kontakt med Patent- och Registreringsverket, PRV har det kommit till Cockerklubbens kännedom, att det utgivningsbevis som behövs för att kunna ge ut tidningen och utfärdas av PRV, ej har uppdaterats på många år. Utgivningsbevis gäller i tio år, och ansöks av...

läs mer
Skriv under uppropet!

Skriv under uppropet!

Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport! Under det senaste året har det skett en markant ökning av antalet hundar som smugglas in i Sverige vilket har uppmärksammats i media. Dessa, oftast valpar, och deras mödrar kommer många gånger från valpfabriker...

läs mer
Utan styrelse ingen Cockerspanielklubb

Utan styrelse ingen Cockerspanielklubb

Information från styrelsen till alla medlemmar och lokalavdelningar:  Cockerspanielklubben har hamnat i ett läge då vi behöver representanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Fyra ledamöter har valt att inte ställa upp för fortsatta uppdrag i styrelsen. De...

läs mer