Årets cocker

 
Klubben utser Årets Cocker i flera grenar. Under rubriken på respektive gren nedan hittar du tidigare års vinnare men även ställningen just nu. Under Poängberäkning finns alla regler som gäller för de olika Årets Cockertitlarna. Där kan du även läsa lite om de olika aktiviteterna.

Listorna för utställning (unghund, veteran, utställningshund) uppdateras löpande av klubben och resultat behöver inte skickas in.  Övriga Årets Cockerlistor uppdateras en gång per månad på hemsidan och du måste själv skicka in dina resultat löpande. Absolut sista inlämningsdag för det du själv måste skicka in är den 31 december. Vänligen observera reglerna som beskrivs nedan. Vart du ska skicka resultat finner du under Kontakt 

Gemensamt för samtliga Årets Cocker är att endast svenskägda hundar får delta och endast resultat från prov och tävlingar i Sverige får räknas. Medlemskap för hundens ägare i Cocker Spanielklubben är obligatoriskt. Även om hunden tävlar med annan förare ska ägaren vara medlem i CSK. Det innebär att enbart resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas. Viktigt: Styrelsen uppmanar kontaktpersoner att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben så att alla resultat kan tillgodoräknas för Årets Cockerlistor.

Observera att veteraner och juniorer måste få HP på Cockerklubbens lokalavdelningars inofficiella utställningar för att placeringen ska ge poäng. HP på inofficiell utställning motsvarar Excellent på officiella utställningar. Det är inte någon ändring från gällande bestämmelser men skrivningen är tydligare. Cockerklubbens utställningskommitté samordnar avdelningarnas datum för utställning och val av domare. De inofficiella utställningarna ska annonseras i Cockertidningen. Av annonsen ska framgå om utställningen medräknas för Årets utställningscocker, veteran och junior.  Klubbmästerskap ingår inte. Poängberäkningen för respektive gren finner du genom att klicka på “Se poängberäkning” nedan.

Detta gäller:
Sju (7) officiella utställningar och en (1) lokalavdelnings inofficiella utställning räknas. Om det i inbjudan står att ”utställningen medräknas i Årets cocker får poäng beräknas för lokalavdelningens inofficiella utställningar för junior- utställnings- och veterancocker.

 

ÅRETS COCKER 2020 och 2021: Vid styrelsemöte 21-09-16 beslutades att Årets Juniorcocker, Årets Veterancocker och Årets Utställningscocker ställdes in under 2021.
Samtliga övriga Årets cocker, inklusive viltspår utsågs. Pga Covid delades inte Årets Cocker 2020 ut.
 
Till dig som har en hund som fått utmärkelsen Årets Cocker: Vi vill gärna uppmärksamma det bland annat här på hemsidan så vi skulle bli väldigt glada om du skickar oss ett fint foto på din hund. Skickas till webbadmin, se Kontakt.

 

LYCKA TILL!