Årets cocker

OBSERVERA: Pga Covid 19 kommer Årets Cocker 2020 att ligga vilande och utmärkelsen kommer inte att delas ut. Därmed behöver inga eventuella resultat rapporteras in. Vi beklagar och vi får sikta på 2021 i stället!

 Klubben utser Årets Cocker i flera grenar. Under rubriken på respektive gren nedan hittar du tidigare års vinnare men även ställningen just nu. Under Poängberäkning finns alla regler som gäller för de olika Årets Cockertitlarna. Där kan du även läsa lite om de olika aktiviteterna.

Listorna för utställning (unghund, veteran, utställningshund) uppdateras löpande av klubben och resultat behöver inte skickas in.  Övriga Årets Cockerlistor uppdateras en gång per månad på hemsidan och du måste själv skicka in dina resultat löpande. Absolut sista inlämningsdag för det du själv måste skicka in är den 31 december. Vart du ska skickas finner du under Kontakt 

NYTT 2020: Årets utställningscocker, Årets Veteran och Årets Junior:
Ändrade regler för beräkning av poäng till Årets utställningscocker, Årets juniorcocker och Årets veterancocker gäller för 2020. Beslut om ändrade regler har tagits i styrelsen efter att förslaget har varit offentligt på klubbens hemsida. Det kom inte in några synpunkter mot förslaget.

För att öka möjligheterna att alla ska kunna räkna åtta resultat kan en inofficiell utställning medräknas men det inte längre är ett krav. Om resultatet från en inofficiell utställning ger högre poäng räknas den. De inofficiella cockerutställningarna bör fortfarande vara attraktiva för utställarna genom att de placerade får en extra bonuspoäng. Observera att veteraner och juniorer måste få HP på Cockerklubbens lokalavdelningars inofficiella utställningar för att placeringen ska ge poäng. HP på inofficiell utställning motsvarar Excellent på officiella utställningar. Det är inte någon ändring från gällande bestämmelser men skrivningen är tydligare. Cockerklubbens utställningskommitté samordnar avdelningarnas datum för utställning och val av domare. De inofficiella utställningarna ska annonseras i Cockertidningen. Av annonsen ska framgå om utställningen medräknas för Årets utställningscocker, veteran och junior.  Klubbmästerskap ingår inte. Poängberäkningen för respektive gren finner du genom att klicka på “Se poängberäkning” nedan.

Gemensamt för samtliga Årets Cocker är att endast svenskägda hundar får delta och endast resultat från prov och tävlingar i Sverige får räknas. Medlemskap i Cocker Spanielklubben är obligatoriskt. Det innebär att enbart resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas. Viktigt: Styrelsen uppmanar kontaktpersoner att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben så att alla resultat kan tillgodoräknas för Årets Cockerlistor.

Till dig som har en hund som fått utmärkelsen Årets Cocker: Vi vill gärna uppmärksamma det bland annat här på hemsidan så vi skulle bli väldigt glada om du skickar oss ett fint foto på din hund. Skickas till webbadmin, se Kontakt.

 

LYCKA TILL!

Pin It on Pinterest

Shares