Årets cocker

Klubben utser Årets Cocker i flera grenar. Under rubriken på respektive gren nedan hittar du tidigare års vinnare men även ställningen just nu. Under Poängberäkning finns alla regler som gäller för de olika Årets Cockertitlarna. Där kan du även läsa lite om de olika aktiviteterna.

Listorna för utställning (unghund, veteran, utställningshund) uppdateras löpande av klubben och resultat behöver inte skickas in.  Övriga Årets Cockerlistor uppdateras en gång per månad på hemsidan och du måste själv skicka in dina resultat löpande. Absolut sista inlämningsdag för det du själv måste skicka in är den 31 december. Vänligen observera reglerna som beskrivs nedan. Vart du ska skickas finner du under Kontakt 

Gemensamt för samtliga Årets Cocker är att endast svenskägda hundar får delta och endast resultat från prov och tävlingar i Sverige får räknas. Medlemskap för hundens ägare i Cocker Spanielklubben är obligatoriskt. Även om hunden tävlar med annan förare ska ägaren vara medlem i CSK. Det innebär att enbart resultat som uppnåtts under den tid man är medlem kan räknas. Viktigt: Styrelsen uppmanar kontaktpersoner att försäkra sig om att ägaren är medlem i Cocker Spanielklubben så att alla resultat kan tillgodoräknas för Årets Cockerlistor.

ÅRETS COCKER 2021: Vid styrelsemöte 21-09-16 beslutades att Årets Juniorcocker, Årets Veterancocker och Årets Utställningscocker ställs in under 2021.
Motivering:
Då utställningarna inte har kommit igång förrän efter halva året och inte har varit möjliga för alla att deltaga på beroende av restriktioner och vaccinationer, men även av att tillgängligheten och begränsningar med deltagarantal till dem har varit starkt begränsade, känner styrelsen att det inte kan bli någon rättvisa att alla har kunnat deltaga under samma villkor.
Samtliga övriga Årets cocker, inklusive viltspår, kommer utses under 2021 om det inkommer tillräckligt med resultat till kontaktpersonerna. Observera således att tidigare information om att viltspår inte skulle utses 2021 är upphävt.
Pga Covid delades inte Årets Cocker 2020 ut.

NYTT 2020: Årets utställningscocker, Årets Veteran och Årets Junior:
Ändrade regler för beräkning av poäng till Årets utställningscocker, Årets juniorcocker och Årets veterancocker gäller för 2020. Beslut om ändrade regler har tagits i styrelsen efter att förslaget har varit offentligt på klubbens hemsida. Det kom inte in några synpunkter mot förslaget.

För att öka möjligheterna att alla ska kunna räkna åtta resultat kan en inofficiell utställning medräknas men det inte längre är ett krav. Om resultatet från en inofficiell utställning ger högre poäng räknas den. De inofficiella cockerutställningarna bör fortfarande vara attraktiva för utställarna genom att de placerade får en extra bonuspoäng. Observera att veteraner och juniorer måste få HP på Cockerklubbens lokalavdelningars inofficiella utställningar för att placeringen ska ge poäng. HP på inofficiell utställning motsvarar Excellent på officiella utställningar. Det är inte någon ändring från gällande bestämmelser men skrivningen är tydligare. Cockerklubbens utställningskommitté samordnar avdelningarnas datum för utställning och val av domare. De inofficiella utställningarna ska annonseras i Cockertidningen. Av annonsen ska framgå om utställningen medräknas för Årets utställningscocker, veteran och junior.  Klubbmästerskap ingår inte. Poängberäkningen för respektive gren finner du genom att klicka på “Se poängberäkning” nedan.

Till dig som har en hund som fått utmärkelsen Årets Cocker: Vi vill gärna uppmärksamma det bland annat här på hemsidan så vi skulle bli väldigt glada om du skickar oss ett fint foto på din hund. Skickas till webbadmin, se Kontakt.

LYCKA TILL!