Jakt

Cocker spanieln är i grunden en stötande och apporterande fågelhund. Eftersom rasen från början är framavlad för jakt, har man under årens lopp renodlat vissa egenskaper som anses viktiga vid jakt på fågel och småvilt. Dit hör bland annat samarbetsvilja, koncentrationsförmåga och arbetslust. Det är just dessa egenskaper som idag gör våra spanielraser så populära som sportiga familjehundar. Samma egenskaper gör att de bör arbeta för att må bra.

Varför jaktprov? Avsikten med att arrangera jaktprov är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Svenska Spaniel & Retrieverklubben, SSRK, arrangerar de officella jaktproven för spaniels. CSK arrangerar bland annat Klubbmästerskap i jakt, se nedan. 

Alla spanielprov finns på SSRK Prov

Här hittar du information om jaktprov, anmälan och avgifter och där finns även alla resultat sedan 2012.

All information om regler mm hittar du här på SSRK:s sida.

Cockerklubben arrangerar årliga klubbmästerskap i Jakt men även andra prov och kurser. Alla medlemmar med cocker spaniel är välkomna och även samarbetande klubbar. Datum för arrangemangen hittar du också i Kalender.

COCKERKLUBBENS FACEBOOKGRUPP FÖR JAKTINTRESSERADE

Vi har en facebookgrupp för våra jaktintresserade medlemmar där vi alla ska dela med oss om träningstips, träningstillfällen och kurser mm. Vi ska också försöka hitta varandra för att kunna träna tillsammans.

Gruppen är privat och du måste svara på några frågor för att få vara med. Bland annat uppge medlemsnummer i CSK. Här hittar du gruppen https://www.facebook.com/groups/3310554915909057/

Välkommen!

En ulv i fårakläder – jakthund i silkeslen päls, vänliga ögon och viftande svans

Cocker spanieln har sitt ursprung i England som stötande och apporterande fågelhund och det sägs att den fått sitt namn för att den främst användes vid jakt på morkulla (eng. woodcock).  Omtyckt av jägaren för sin förmåga att finna och stöta vilt och lika omtyckt som trevlig och arbetsvillig familjehund. Just cockerspanielns vilja att jobba tillsammans med sin ägare är en egenskap som premieras vid fågeljakten då det krävs ett nära samarbete mellan förare och hund.

För att bedöma spanielns egenskaper som jakthund finns det vattenprov, nybörjarprov och fältprov. Vid vattenprov prövas hundens förmåga att i vattenvegetation och på djupt vatten finna och apportera fågel. Vid nybörjarprov bedöms hundens spanielegenskaper under jaktliknande förhållanden och på fältprov är det riktig jakt som gäller och vilt fälls.

På ett vattenprov står föraren med sin hund sittande vid sidan, ett par meter från vattnet. Skott från hagelbössa avlossas och en död and kastas in i vattenvegetationen ca 30 m från hunden. Hunden ska kunna se den i luften. På kommando får hunden apportera den ”skjutna fågeln”. Godkänd i vattenprov blir ekipaget när hunden frimodigt gått i vattnet, visat förmåga att tas sig fram i vattenvegetation och apporterat fågeln till föraren på land.

Ett nybörjarprov B, hålls på mark som är lämpad för spanieljakt, ett fält eller åker, med diken och buskar. Ofta följs flera av ekipagen ut i markerna, tillsammans med domare, skytt och kastare/provledare. Ekipagenkallas fram i tur och ordning, blir anvisade en bit mark som hunden självständigt med förarens hjälp ska sökaav och i tanken stöta upp vilt. Skott avlossas och dummy kastas. Spanieln ska förbli lugn vid skott och kast och på kommando apportera in dummyn till sin förare. Ekipaget ska få minst två möjligheter till apporteringoch prövas i ca 15 min.

På nybörjarprov A är det troligt att det finns vilt markerna och hunden ska då stanna eller sitta när den stött fågel eller vilt. Skott avlossas och redan skjutet vilt kastas och ska apporteras. Även om du inte är jägare eller tänker jaga praktiskt med din hund så är det fantastiskt roligt att jaktträna

och förundras över kontaken och samarbetet mellan dig och din hund. Dessutom får din hund få utlopp för sina nedärvda instinkter och egenskaper. Jaktträningskurser eller jaktträningsgrupper brukar arrangeras av SSRK eller spanielklubb.

KM Jakt 30 september 2018 Köping
Domare Roger Marklund
Ett stort grattis säger vi till 2018 års klubbmästare i jakt – KM-vinnare – 
Bodil Lignell med Stawaskogens Zeb!

Vinnaren i mitten, till vänster Milovi’s Caltabellotta ägare Erica Landholm och till höger Idunvallens Blackberry Winter ägare Siv Gåling. Bakre raden till vänster domaren Roger Marklund, till höger CSK:s ordförande Lennart Ståhle.

VINNARE 2014: Jutrix Hey Soul Sister “Chilli” med Karin Hagsten

VINNARE 2013: Bizzhaie Unskinny Bop “Malte” med Bodil Lignell

VINNARE 2012: Wildthyme Raven “Raija” med Nina Karlsson

VINNARE 2011: Jutrix Summerthyme “Soli” med Annika Olsson

2014 års Jaktmästerskap
7 september 2014 i Sundsvall, domare: Eva Skog

Domare Eva Skog, Karin med Chilli och CSK:s jaktprovsansvariga Bodil Lignell

  1. Jutrix Hey Soul Sister, Karin HagstenJutrix Cambria, Hannah Säveholm
    Jutrix Highlight, Annika Olsson
    Jutrix Hot Or Not, Annika Olsson
    Woodmore’s Timja, Karin Johansson

BILDER HÄR » Copyright Annika Olsson © fotograf: Hannah Säveholm

Resultat från 2013 och tidigare år, klicka HÄR!

VANDRINGSPRIS Á LA MANOR STYLE – FASANSTATY

DETTA VANDRINGSPRIS ÄR INSTIFTAT AV COCKER SPANIELKLUBBEN OCH THE MANOR STYLE 2011.
PRISET SKA UTDELAS TILL VINNAREN AV KLUBBMÄSTERSKAPET I JAKT HOS COCKER SPANIELKLUBBEN.
PRISET SKA VARA STÄNDIGT VANDRANDE SOM EN SYMBOL FÖ
R COCKRAR SOM FÅR JAGA!