Info om Cockertidningen

Vid kontakt med Patent- och Registreringsverket, PRV har det kommit till Cockerklubbens kännedom, att det utgivningsbevis som behövs för att kunna ge ut tidningen och utfärdas av PRV, ej har uppdaterats på många år. Utgivningsbevis gäller i tio år, och ansöks av ansvarig utgivare, som oftast är ordförande i klubben och som även är firmatecknare. Som läget är nu kommer klubben inte kunna ge ut Cockertidningen i juni, detta avråder både SKK och SSRK oss från.

Då ny styrelse tillträtt efter årsmötet, kommer ny ansökan snarast skickas in och förhoppningsvis kan Cockertidningen utkomma i september med ett dubbelnummer.

/Styrelsen

Skriv under uppropet!

Skriv under uppropet mot hundsmuggling och massimport!

Under det senaste året har det skett en markant ökning av antalet hundar som smugglas in i Sverige vilket har uppmärksammats i media. Dessa, oftast valpar, och deras mödrar kommer många gånger från valpfabriker där hundarna lever under svåra förhållanden. De smugglas in med falska papper och det finns stor risk att de tar in sjukdomar som kan smitta såväl hundar som människor. Svenska Kennelklubben tar nu krafttag mot detta och har startat ett upprop för att påverka politiker att vidta åtgärder som sätter stopp för hundsmugglingen och massimport.

Du kan läsa mer om kampanjen här https://skk.se/?newsitem=177971 och det viktigaste är att du på den sidan också SKRIVER UNDER UPPROPET.

Tack!

 

Utan styrelse ingen Cockerspanielklubb

Information från styrelsen till alla medlemmar och lokalavdelningar: 

Cockerspanielklubben har hamnat i ett läge då vi behöver representanter till styrelsen för kommande verksamhetsår. Fyra ledamöter har valt att inte ställa upp för fortsatta uppdrag i styrelsen. De fyra ledamöterna som söks är; ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter. Dessutom behövs två suppleanter.

Det är svårt att hitta personer som vill ställa upp i klubbens styrelsearbete och vi ber nu er om hjälp att hitta personer som skulle kunna tänka sig att arbeta i styrelsen. Styrelsearbetet är ideellt. Som styrelseledamot ingår man även i en av klubbens kommittéer.

Cockerspanielklubbens fortlevnad är helt avhängigt en styrelse. Känner du dig manad att ta dig an en post i styrelsen eller vet någon som kan tänkas vara intresserad behöver vi veta det.

Eftersom årsmötet är planerat till den 13/6 2021 behöver vår valberedning få in förslag på ledamöter till styrelsen snarast, dock senast 25/5 2021 för förberedelse inför årsmötet. Du kan kontakta valberedningen via epost på val@cockerklubben.com Vill du ringa hittar du telefonnummer under Kontakt.

Styrelsen