Nyhet – Styrelseinformation

Från och med 17/6 2021 har ändring skett då Cockerklubben fått direktiv från SKK om att protokoll ej ska publiceras på hemsidan. I fall publicering ska ske måste informationen i protokollet begränsas vad gäller namn, platser, datum mm. Beslut togs på styrelsemöte att fortsättningsvis ska istället ett dokument kallat ”Styrelseinformation” publiceras. Dokumentet ska innehålla ren information av vikt som berör medlemmarna och skickas till styrelsens medlemmar för godkännande innan publicering på hemsidan. Beslutades att medlem som önskar att erhålla protokoll först måste kontakta sekreteraren skriftligen samt betala en administrativ avgift. Du hittar Styrelseinformationen HÄR.

 

Information från viltspårskommittén

Eftersom man under pandemin har kunnat genomföra viltspårprov har viltspårskommittén fått frågan om vi ska ha lista för årets viltspårcocker 2021. Viltspårskommittén har beslutat att inte ha lista för Årets viltspårcocker 2021. Detta utifrån att det finns ett fastställt regelverk kring hur 13 hundar kan kvala in till Klubbmästerskapet vilket bland annat baseras på placeringar för Årets viltspårcocker. För mer information se under viltspår och viltspår KM.

Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och om inget oförutsett inträffar är planeringen att Klubbmästerskapet ska kunna genomföras igen 2022. Så nu ser vi framåt, ut i skogen och träna viltspår så hoppas vi kunna ses 2022!

 

Vi växer!

Den senaste statistiken över antal medlemmar visar att vi nu har passerat 1000-strecket. Det är en mycket glädjande utveckling och vi tackar tidigare medlemmar och hälsar alla nya varmt välkomna!
Styrelsen

 

Grattis till USM 2021!

I helgen hölls 2021 års Ungdoms-SM Spaniel Nybörjarklass (jakt) som SSRK arrangerade. När allt var genomfört visade det sig att det var en cocker som stod som vinnare. Det var Hunters Guilds Queensberry med förare Amanda Kristiansson. Vi skickar ett stort grattis och önskar lycka till i framtiden!