Påminnelse!

Glöm inte att sista dag för att inkomma med motioner till årsmötet 2023 är i nästa vecka.
Motioner kan sändas in via såväl vanlig post som e-post. Om motionen sänds in via e-post måste dock originalet även skickas via vanlig post eller överlämnas personligen, motionen ska i dessa fall anses inkommen den dag e-postmeddelandet kom fram. Även digitalt signerade motioner accepteras numera enligt SKK. Tänk på att motioner som flera står bakom måste vara signerade av alla.

Styrelsen

Nyhetsbrev för uppfödare

Ett nytt nummer är precis utskickat. Har du inte fått det eller vill sätta upp dig på listan för kommande utskick så hör av dig till avel@cockerklubben.com

Missa inte

Sista datum för att inkomma med motion inför årsmötet 2023 är den 30 november. Motioner ska skickas till sekreterare@cockerklubben.com