Årets allroundcocker

Poängberäkning för Årets Allroundcocker

Meddela nedanstående resultat till kontaktpersonen, se Kontakt.  

  • Datum
  • Arrangör
  • Disciplin
  • Klass eller Doftprov för NW
  • Poäng eller Pris
  • Fel för NW
  • Hundens reg.namn + tilltalsnamn
  • Ägare

Ett (1) resultat från varje disciplin räknas och man måste ha resultat från minst tre (3) av disciplinerna, men ju fler resultat man har desto större är chansen till en bra placering. Här är det inte topp-prestationer och stjärnor som ska premieras – det är den cocker som är mest allroundmeriterad som skall vinna! Vid ev. lika poäng vid årets slut, ska hund med resultat från flest discipliner placeras före hund med färre discipliner.

OBS Nya regler från 22-01-01

Det har tillkommit en klass NW Elit med championatsmöjlighet i tillägg till tidigare klasser NW1 – NW3.
Det behövs 3 diplom i NW3 för uppflyttning till Elitklassen. I Viltspår har poängen för HP utgått

Poängberäkning för Årets Allroundcocker från 2022-01-01
(för att se kompletta tabeller i mobil, scrolla åt höger)

AGILITY max 20 poäng

Certifikat = 20p
Felfritt lopp, klass 3 = 19p
Upp till 10 fel, klass 3 = 18p

Felfritt lopp, klass 2 = 15p
Upp till 5 fel, klass 2 = 14p
Upp till 10 fel, klass 2 = 13p

Felfritt lopp, klass 1 = 10p
Upp till 5 fel, klass 1 = 9p
Upp till 10 fel, klass 1 = 8p
  
Upp till 20 fel, klass 3 = 5p
Upp till 20 fel, klass 2 = 3p
Upp till 20 fel, klass 1 = 2p

BRUKS max 20 poäng

Crtifikat elitklass = 20p
Certpoäng elitklass = 19p
Godkänd elitklass = 18p

Uppflyttad högre klass = 15p
Godkänd högre 
klass = 13p

Uppflyttad lägre klass = 10p
Godkänd lägre klass = 8p

Uppflyttad appellklass = 5p
Godkänd appellklass  = 4p

FREESTYLE max 20 poäng

Cert klass 3 = 20 poäng
Min. 22,5 p klass 3 = 18 poäng
Min. 18 p klass 3 = 17 poäng
Uppflyttad klass 2 = 15 poäng
Min. 22,5 p klass 2 = 13 poäng
Min. 18 p klass 2 = 12 poäng
Uppflyttad klass 1 = 10 poäng
Min. 22,5 p klass 1 = 8 poäng
Min. 18 p klass 1 = 5 poäng

 

JAKT max 25 poäng 

CK segrarklass = 25p
Diplom/1:a segrarklass = 20p

1:a öppenklass = 18p
2:a öppenklass = 16p
3:a öppenklass = 14p

Godkänd NP A = 12p
Godkänd NP B = 6p

 

LYDNAD max 20 poäng

1:a klass 3 = 20p
2:a klass 3 = 19p
3:a klass 3 = 18p
1:a klass 2 = 15p
2:a klass 2 = 14p
3:a klass 2 = 13p
1:a klass 1 = 10p
2:a klass 1 = 9p
3:a klass 1 = 8p

Uppflyttning startklass = 5p
Godkänd startklass = 3p

 

NOSEWORK max 25 poäng

NW1 100p max 3 fel = 6p 100p mer än 3 fel = 4p 75p = 3p 50p = 2p
NW2 100p max 3 fel = 13p 100p mer än 3 fel = 11p 75-99p = 9p 50-74p = 7p
NW3 100p max 3 fel = 20p 100p mer än 3 fel = 18p 75-99p = 16p 50-74p = 14p
NWElit 100p max 3 fel = 25p 100p mer än 3 fel = 24p 75-99p = 23p 50-74p = 14p
Godkänt doftprov = 1 p      

Resultat kan vara från officiell tävling i samtliga moment (TSM) eller i enskilt moment (TEM)

RALLYLYDNAD max 20 poäng

Ett mästarklassklass poäng delas med 5
Ett poäng i avancerad klass delas med 7
Ett poäng i fortsättningsklass delas med 10
Ett poäng i nybörjarklass delas med 20

Exempel:
Mästarklass 100p / 5 = 20
Avancerad klass 100p / 7 = 14,3
Fortsättningsklass 100p/10 = 10
Nybörjarklass 100p/ 20 = 5p

 

UTSTÄLLNING max 15 poäng

CK = 15p
Excellent kvalité = 12p
Very Good kvalité = 10p
Good kvalité =5p
Sufficient kvalité = 2p

2011:
1:a pris har ersatts med Excellent.
2:a pris har ersatts med Very Good.

VILTSPÅR max 5 poäng

1:a öppenklass = 5p
2:a öppenklass = 3p
3:a öppenklass = 2p

Godkänd anlagsklass = 4p

Övrigt:

Läs de generella reglerna för att få tävla om Årets Cocker HÄR