Årets brukscocker

Poängberäkning för Årets Brukscocker

Fyll i nedanstående uppgifter i Excelbladet som du kan ladda ner HÄR, och skicka sedan till kontaktpersonen. Se Kontakt. 

  • Datum
  • Arrangör
  • Pris
  • Hundens namn
  • Ägare

Poängskala som används:

Certpoäng, Cert
Godkänd elitklass
Uppflyttad
Godkänd högre klass
Uppflyttad
Godkänd lägre klass
Uppflyttad
Godkänd appellklass
= 8 poäng
= 6 poäng
= 6 poäng
= 4 poäng
= 4 poäng
= 3 poäng
= 2 poäng
= 1 poäng

 

Bonuspoäng delas ut en (1) gång per år
i varje klass enligt följande:
elitklass
högre klass
lägre klass
appellklass 
= 4 poäng
= 3 poäng
= 2 poäng
= 1 poäng

Två (2) tävlingar per år får räknas, men endast en uppflyttning per klass får tas med (om det inte gäller olika grupper). Om två eller flera ekipage har samma poäng när året är slut, är det den som har uppflyttningspoäng i någon klass som vinner. Har ingen uppflyttningspoäng så vinner den som har den procentuellt högsta poängsumman. Om flera har samma poäng och dessutom även uppflyttning, så vinner den som har högsta procentuella totalpoäng vid uppflyttningstillfället. Titeln delas inte ut om det vid årets slut endast finns godkända appellhundar på listan. 

Övrigt:

Läs de generella reglerna för att få tävla om Årets Cocker HÄR

Läs mer om BRUKSPROV hos Svenska Brukshundklubben!