Årets juniorcocker

Poängberäkning för Årets Juniorcocker

Poängskala 

1:a juniorkonkurrens = 5 poäng
2:a juniorkonkurrens = 4 poäng
3:a juniorkonkurrens = 3 poäng
4:a juniorkonkurrens = 2 poäng

Cert ger 3 bonuspoäng, reservcert ger 2 bonuspoäng och bara CK ett bonuspoäng. 

Bonuspoäng

10 % av antal deltagande juniorer i resp. han- och tikklass. Även på utställningar som har tävlan om bästa junior räknas enbart bonuspoäng på antalet deltagare i det egna könet. På cockerklubbens inofficiella utställningar räknas en (1) extra bonuspoäng till de placerade, dvs 1:a juniorkonkurrens = 6 poäng.

Hundar som är 9-18 månader och som tävlar i juniorklass på utställning kan tävla om titeln. HP på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar motsvaras av excellent på officiella utställningar och är ett krav för att få poäng på utställningen. Minst ett CK under året är förutsättning för att få poäng. 

Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.

Krav domarens kompetens

Gemensamt för alla är att domaren ska ha någon av följande meriter och godkännas av Cockerspanielklubbens styrelse senast 6 månader innan utställningsdagen:

* Auktoriserad domare på cockerspaniel
* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions (alt. fullcertade cockerspaniels), varav minst en av egen uppfödning.