Årets Lydnadscocker

Poängberäkning för Årets Lydnadscocker

Skicka uppgifter enligt nedan till kontaktpersonen, se Kontakt

  • Datum
  • Arrangör
  • Klass
  • Poäng
  • Hundens namn och reg.nr
  • Ägare

Poängskala som används:
De tre (3) bästa resultaten under året räknas.
Den uppnådda poängen delas med
*koefficienten 20 i Startklass
*koefficienten 32 i Klass 1, Klass 2 och Klass 3

Extrapoäng i respektive klass:

Klass 1
Klass 2
Klass 3
= 2 poäng
= 4 poäng
= 6 poäng

Bonuspoäng:

Plac 1-3 i SM
Plac 4-10 i SM
SLCH 
= 30 poäng
= 20 poäng
= 10 poäng

Exempel: 
Startklass, 175 poäng: 175/20 = 8,75 poäng
Klass 1, 265 poäng: 265/32 = 8,28 + 2 extrapoäng = 10,28
Klass 2, 265 poäng: 265/32 = 8,28 + 4 extrapoäng = 12,28
Klass 3, 265 poäng: 265/32 = 8,28 + 6 extrapoäng = 14,28

För uppflyttningsresultat i startklass krävs 160 poäng. För ett första pris i klass 1, 2 och 3 krävs 256 poäng. En hund som har erövrat uppflyttningsresultat respektive 1:a pris i en klass har rätt att tävla i nästa klass. I varje klass kan man bli tilldelad lydnadsdiplom resp championat om man har tre uppflyttningsresultat respektive 1:a pris. Betecknas: LD Startklass, LD 1, LD 2, LD 3. Lydnadsdiplom LD 3 kan endast tilldelas hund som inte är berättigad att erhålla Lydnadschampionat SE LCh.

Övrigt:

Läs de generella reglerna för att få tävla om Årets Cocker HÄR

 

Läs mer om lydnadsprov på Svenska Brukshundklubbens sida.

Se mer om vårt KM klubbmästerskap i Lydnad