Årets Noseworkcocker

Poängberäkning för Årets Noseworkcocker
fr o m 2022-01-01

Meddela uppgifter enligt nedan till kontaktpersonen, se Kontakt.

  • Datum
  • Arrangör
  • Klass eller Doftprov
  • Poäng
  • Fel
  • Hundens reg.namn + tilltalsnamn
  • Ägare

 

Poängskala som används: 
Summan av erhållna poäng minskat med antal erhållna fel divideras med koefficienten 10. Godkänt doftprov oavsett klass ger 2,5 poäng och räknas som ett av max tre tävlingsresultat.

Extrapoäng i respektive klass:

Till detta läggs extrapoäng i respektive klass:

NW1 0 poäng

NW2 3 poäng

NW3 6 poäng.

NWElit: 9 poäng

De tre bästa tävlingsresultaten under året räknas. Endast officiella tävlingar i samtliga moment (TSM) får medräknas.

 

Exempel poängberäkning:

NW1 100 p 0 fel = 100/10 = 10 p

NW2 100 p 3 fel = 97/10 = 9,7 + 3 = 12,7 p

NW3 75 p 4 fel = 71/10 = 7,1 + 6 = 13,1 p

NWElit 60 p 2 fel = 58/10 = 5,8 + 9 = 14,8 p

Godkänt doftprov för NW3 = 2,5 p

 

Övrigt:

Läs de generella reglerna för att få tävla om Årets Cocker HÄR

 

Nosework är en ny hundsport som blev officiell som tävlingsgren 1 januari 2017. Hunden får där använda sitt främsta sinne – luktsinnet. Sporten är tänkt att efterlikna tjänstehundars specialsök och går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Det finns tre olika klasser. Varje klass består av fyra olika moment (kallas TSM): inomhus-, utomhus-, behållar- och fordonssök. Det finns även en parallell tävlingsform med 4 sök i samma enskilda moment (kallas TEM). Alla moment görs på tid. För varje klass ökar svårighetsgraden och tillkommer en doft. Dofterna är vattenburna hydrolat av eucalyptus, lagerblad och lavendel. För att få starta i en klass krävs ett godkänt doftprov för doften ifråga. För uppflyttning till nästa klass krävs tre tävlingsresultat på 100 poäng och max 3 fel.

Läs mer om Nosework på Svenska Kennelklubbens sida.