Årets Utställningscocker

Poängberäkning för Årets Utställningscocker

BIR                   = 7 poäng
BIM                   = 5 poäng
2:a BH/BT         = 4 poäng
3:a BH/BT         = 3 poäng
4:a BH/BT         = 2 poäng

Bonuspoäng

10 % av antal deltagande vuxna hundar (ex. 36 hundar = 3,6 poäng). Hundar som bara tävlar i avelsklass ger inte något bonuspoäng. På cockerklubbens inofficiella utställningar räknas en (1) extra bonuspoäng till de placerade, dvs BIS ger 8 poäng etc.

Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.

Krav domarens kompetens

Gemensamt för alla är att domaren ska ha någon av följande meriter och godkännas av Cockerspanielklubbens styrelse senast 6 månader innan utställningsdagen:

* Auktoriserad domare på cockerspaniel
* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions (alt. fullcertade cockerspaniels), varav minst en av egen uppfödning.