Årets Utställningscocker

Poängberäkning för Årets Utställningscocker

Poängskala officiella utställningar

BIR = 7 poäng
BIM = 5 poäng
2:a BH/BT = 4 poäng
3:a BH/BT = 3 poäng
4:a BH/BT = 2 poäng

Poängskala lokalavdelningars utställningar

BIR = 10 poäng
BIM = 8 poäng
2: a BH/BT = 7 poäng
3: a BH/BT = 6 poäng
4: a BH/BT = 5 poäng

Bonuspoäng

10 % av antal deltagande vuxna hundar (ex.36 hundar = 3,6 poäng). Hundar som tävlar i Avelsklass ger inte något bonuspoäng. 

Sju (7) officiella utställningar och en (1) lokalavdelnings inofficiella utställning räknas. Man får poäng för lokalavdelningens inofficiella utställning om det i inbjudan står ”Poäng medräknas till Årets Utställnings Cocker”.

Krav om domarens kompetens

Gemensamt för alla är att domaren ska ha någon av följande meriter och godkännas av Cocker Spanielklubbens styrelse senast 6 månader innan utställningsdagen.

*Auktoriserad domare på cocker spaniel 
*Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions (alternativt fullcertade cocker spaniels) varav minst en av egen uppfödning.

 Övrigt:

Läs de generella reglerna för att få tävla om Årets Cocker HÄR