Årets veterancocker

Poängberäkning för Årets Veterancocker

Poängskala 

BIR Veteran = 7 poäng
BIM Veteran = 5 poäng
2:a Veteran = 4 poäng
3:a Veteran = 3 poäng
4:a Veteran = 2 poäng

CK = 2 poäng extra

Bonuspoäng

10 % av antal deltagande vuxna hundar (ex. 36 hundar = 3,6 poäng). Hundar som bara tävlar i avelsklass ger inte något bonuspoäng. På cockerklubbens inofficiella utställningar räknas en (1) extra bonuspoäng till de placerade, dvs BIS ger 8 poäng etc.

Hundar som är åtta (8) år eller äldre och tävlar i veteranklass på utställning kan tävla om titeln.  HP på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar motsvaras av excellent på officiella utställningar och är ett krav för att få poäng på utställningen. Minst ett CK under året är förutsättning för att få poäng. 

Åtta (8) utställningar räknas. Om resultatet från en inofficiell utställning som arrangeras av någon avdelning i Cockerspanielklubben ger högre poäng räknas det resultatet.

Krav domarens kompetens

Gemensamt för alla är att domaren ska ha någon av följande meriter och godkännas av Cockerspanielklubbens styrelse senast 6 månader innan utställningsdagen:

* Auktoriserad domare på cockerspaniel
* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions (alt. fullcertade cockerspaniels), varav minst en av egen uppfödning.