Årets veterancocker

Poängberäkning för Årets Veterancocker

Poängskala 

BIR Veteran = 6 poäng
BIM Veteran = 5 poäng
2:a Veteran = 4 poäng
3:a Veteran = 3 poäng
4:a Veteran = 2 poäng

CK = 2 poäng extra

Bonuspoäng: 
10% av antal deltagande
 veteraner i rasen (ex. 3 hundar = 0,3 poäng) Avelshundar räknas EJ.

Hundar som innehar åldern 8 år eller äldre, dvs. som anmäls i veteranklass på utställning, kan tävla om titeln.Excellent är en förutsättning för att få poäng (mot tidigare HP. Dock gäller HP på lokalavdelningars inofficiella cockerutställningar). Sju (7) officiella utställningar räknas, däribland Club Show, plus en utställning som arrangeras av någon avdelning i Cocker Spanielklubben, under förutsättning att domaren har någon av följande meriter:

* Auktoriserad domare på cocker spaniel

* Uppfödare som fört fram minst tre utställningschampions alt. fullcertade cocker spaniels, varav minst en av egen uppfödning.

Pin It on Pinterest

Shares