Protokoll

 

Här kan du ta del av styrelse- och årsmötesprotokoll, styrelseinformation och övriga handlingar från klubben. De är sorterade på årtal.

Obs att från och med 17/6 2021 har ändring skett då Cockerklubben fått direktiv från SKK om att protokoll ej ska publiceras på hemsidan. I fall publicering ska ske måste informationen i protokollet begränsas vad gäller namn, platser, datum mm. Beslut togs på att fortsättningsvis ska istället ett dokument kallat ”Styrelseinformation” publiceras. Dokumentet ska innehålla ren information av vikt som berör medlemmarna och skickas till styrelsens medlemmar för godkännande innan publicering på hemsidan. Beslutades även att medlem som önskar att erhålla protokoll först måste kontakta sekreteraren skriftligen samt betala en administrativ avgift på 50kr+porto.

OBS Motion som önskas få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen avlämnas till klubbstyrelsen senast den sista november året innan. Motioner kan träda i kraft tidigast när årsmötesprotokoll är justerat. Propositioner (styrelseförslag) kan träda i kraft med omedelbar justering.

För att läsa dessa och andra handlingar på vår hemsida måste du ha Adobe Acrobat Reader. För dator kan du ladda hem det kostnadsfritt HÄR. För mobil iPhone gå till App Store och för Android gå till Google Store.

För att ett protokoll ska vara giltigt, måste det vara justerat i originalet. Samtliga utlagda protokoll är justerade i original (underskrivna av mötets utsedda justerare).

Styrelseinformation

Styrelseinformation 24-07-02

Styrelseinformation 24-06-12

Styrelseprotokoll 24-05-15

Styrelseprotokoll 24-04-02

Konstituerande protokoll 24-03-17

Styrelseprotokoll 24-02-21

AU-protokoll 24-02-02

Styrelseprotokoll 2024-01-16

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2024

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Budget 2024

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

Förslag till valberedning 

Motion 1

Styrelsens beslut: “Domare Club Show” – avstyrks – Styrelsen anser att den engelska förankringen är viktig för rasen och står bakom beslutet som fattades vid förra årsmötet.

Motion 2

Styrelsens beslut: “Parklass” – avstyrks – Styrelsen anser att det ska vara upp till arrangören att bestämma detta och finner inga belägg för att hundarna heller måste vara av olika kön.

 

 

Styrelseinformation
2021-12-09
2021-11-11
Styrelseprotokoll                        SSRK:s protokoll fullmäktigemöte 29/5 Protokoll
Protokoll 2021-05-11

ÅRSMÖTET 2021
Kallelse digitalt årsmöte 2021
Dagordning
Guide för mötesdeltagare
Arbetsordning digitalt årsmöte
Verksamhetsplan 2021
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll 2021, signerat
Verksamhetsberättelse 2020, signerat

Inkomna motioner:

Motion 1 inkom 2020-11-20
Styrelsens svar på Motion 1
Motion 2 inkom 2020-11-20
Styrelsens svar på Motion 2
Proposition från styrelsen 2020
Hälsoprogram Nivå 2 för ögonlysning

Kvarstående från 2020:

Övriga frågor:

Informationsbrev gällande Funktionsbeskrivning Spaniel, FB-S som det vore tacksamt att ni informerade om på era årsmöten, så att informationen når ut till alla våra spanielmedlemmar och andra intresserade. Har ni några frågor så är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss i arbetsgruppen.
Med vänliga hälsningar, Eva Masthagen, Sammankallande Funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S

Styrelsemöte 17-09-20
Styrelsemöte 17-06-01
Styrelsemöte 17-03-29
Styrelsemöte 17-03-25
Styrelsemöte 17-02-28
Styrelsemöte 17-01-19

 

 

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Clubshow – svar
Motion 2 – Poängräkning km jakt – svar
Motion 3 – Antal deltagare km jakt – svar
Motion 4 – Rallydnadscocker – svar
Motion 5 – Lydnadscocker – svar
Motion 6 – Allroundcocker – svar
Motion 7 – Årets cockerlistor – svar
Motion 8 – Nosework cocker – svar

Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 15-12-01
Styrelsemöte 15-10-20
Styrelsemöte 15-09-07
Styrelsemöte 15-08-04
Styrelsemöte 15-06-03
Styrelsemöte 15-04-21
Styrelsemöte
 15-02-17
Styrelsemöte 15-01-12

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Årets Jaktcocker – Svar
Motion 2 – Inofficiella titlar – Svar
Motion 3 – Inofficiella titlar – Svar
Motion 4 – Inofficiella titlar – Svar

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 14-12-01 
Styrelsemöte
 14-10-27
Styrelsemöte 14-09-24
Styrelsemöte 14-08-27
Styrelsemöte 14-07-30
Styrelsemöte 14-06-30
Styrelsemöte 14-05-27
Styrelsemöte 14-04-22
Styrelsemöte 14-03-29
Styrelsemöte 14-02-23
Styrelsemöte 14-01-14

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Beräkning Årets Utställningscocker – Svar – Avslogs
Motion 2 – Hantering av medlemmar – Svar
Motion 3 – Beräkning Årets Viltspårcocker – Svar – Avslogs
Proposition 1 – Redovisning Årets Utställningscocker – Bifölls

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 13-12-10
Styrelsemöte 13-10-22
Styrelsemöte 13-09-25
Styrelsemöte 13-08-14
Styrelsemöte 13-06-17
Styrelsemöte 13-05-20
Styrelsemöte 13-05-06
Styrelsemöte 13-03-16
Styrelsemöte 13-02-07

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Beräkning Årets Rallylydnadscocker – Avslogs
Motion 2 – Beräkning Årets Rallylydnadscocker – Bifölls
Motion 3 – Införande FN-krav för valpförmedling – Avslogs
Proposition 1 – Borttagande av HD-motion – Bifölls

Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 2012-12-10
Styrelsemöte 2012-11-08
Styrelsemöte 2012-09-24
Styrelsemöte 2012-08-14
Styrelsemöte 2012-06-14
Styrelsemöte 2012-05-01
Styrelsemöte 2012-03-26
Styrelsemöte 2012-02-26
Styrelsemöte 2012-01-31
Styrelsemöte 2012-01-19

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Beräkning Årets Agilitycocker – Bifölls
Motion 2 – Auktoriserad domare för Årets Utställningscocker – Avslogs
Proposition 3 – Borttagande av FN-krav för valpförmedling – Bifölls
Motion 4 – Införa Årets Freestylecocker – Bifölls
Proposition 5 – Borttagande av hanhundslistan – Bifölls
Motion 6 – Borttagande av sobelfärgen – Kan ej behandlas (FCI)
Motion 7 – Beräkning Årets Utställningscocker – Bifölls
Proposition 8 – Ändring av hanhundens ålder för valpförmedling – Bifölls
Proposition 9 – Endast årsmötesbeslut på valpförmedling – Avslogs

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 2011-12-04
Styrelsemöte 2011-11-08
Styrelsemöte 2011-09-20
Styrelsemöte 2011-08-10
Styrelsemöte 2011-06-13
Styrelsemöte 2011-04-28
Styrelsemöte 2011-04-22
Styrelsemöte 2011-03-06
Styrelsemöte 2011-02-09
Styrelsemöte 2011-01-18

Årsmötesprotokoll
Konstituerande protokoll

Motion 1-3 – Hanar för valpförmedling, 1 – Bifölls. 2 – Avslogs. 3 – Avslogs.
Motion 4 – Hälsokrav för valpförmedling, PRA  – Avslogs.
Motion 5 – Hälsokrav för valpförmedling, FN – Bifölls.
Motion 6 – Årets Rallylydnadscocker – Bifölls.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 2010-12-30
Styrelsemöte 2010-12-08
Styrelsemöte
 2010-11-27–28
Styrelsemöte 2010-10-14
Styrelsemöte 2010-09-15
Styrelsemöte 2010-08-10
Styrelsemöte 2010-07-12
Styrelsemöte 2010-06-19–20
Styrelsemöte 2010-05-17 
Styrelsemöte 2010-05-06
Styrelsemöte
 2010-04-17
Styrelsemöte
 2010-03-11
Styrelsemöte
 2010-02-20
Styrelsemöte
 2010-01-27
Styrelsemöte
 2010-01-15–16

Årsmötesprotokoll 
Konstituerande protokoll

Motion 1 – Årets Grundprovscocker – Avslogs.
Motion 2 – Ny titel, SpGP – Avslogs.
Motion 3 – Uppfödarkommitté – Avslogs.
Motion 4 – Avskaffning av Årets cocker – Avslogs.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 2008-12-22  
Styrelsemöte
 2008-10-06  
Styrelsemöte
 2008-09-04  
Styrelsemöte
 2008-06-16  
Styrelsemöte
 2008-05-19  
Styrelsemöte
 2008-04-14  
Styrelsemöte
 2008-03-30  
Styrelsemöte
 2008-03-28  
Styrelsemöte
 2008-03-03  
Styrelsemöte
 2008-01-14

Årsmötesprotokoll 

Motion 1 – Regeländring Svenskt Viltspårschampionat – Bifölls.
Motion 2 – Central registrering av FN-resultat – Bifölls. 
Motion 3 – Avskaffning av krav på känd HD-status – Bifölls. 
Motion 4 – Ändring av intervall för ögonlysning – Avslogs.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Styrelsemöte 2007-11-15
Styrelsemöte 2007-10-01
Styrelsemöte
 2007-09-05
Styrelsemöte 2007-08-07
Styrelsemöte 2007-06-18
Styrelsemöte 2007-04-28
Styrelsemöte 2007-01-13

Årsmötesprotokoll

Motioner, se 2006

Styrelsemöte 2006-10-14
Styrelsemöte 2006-08-23
Styrelsemöte 2006-05-31
Styrelsemöte 2006-04-04
Styrelsemöte 2006-03-25
Styrelsemöte 2006-03-16
Styrelsemöte 2006-01-14–15

Årsmötesprotokoll

Motion 1 – Bekämpningsprogram för FN/PNP – Avslogs.
Motion 2 – Ekonomisk hjälp till lokalavdelning – Avslogs.
Motion 3 – Anlagsbärare prcd-PRA i avel – Avslogs

Årsmötesprotokoll

Motion 1 – Regeländring Årets Viltspårscocker – Bifölls.
Motion 2 – Ändring av HD-krav – Avslogs.
Motion 3 – Regeländring Årets Juniorcocker – Bifölls.

Styrelsemöte 2005-10-22
Styrelsemöte 2005-08-21
Styrelsemöte 2005-04-10

Årsmötesprotokoll

Motion 1 – Club Show på fast plats – Bifölls.
Motion 2 – Avskaffning av krav på känd HD-status – Avslogs.