Info uppfödarlistan

 

Vill du stå med på uppfödarlistan?

Från och med 1 januari 2022 gäller dessa regler och det är nu GRATIS att stå med på klubbens uppfödarlistor. Nuvarande listor födelade på enfärgade resp brokiga ligger kvar tills uppfödaren själv väljer att ta bort sig eller inte betalar sin medlemsavgift. Uppfödarlistorna kollas mot medlemslistan varje månad.

 • Tiken ska ha fyllt 18 månader vid parning.
 • Föräldrarna till kullen ska vara röntgade med A eller B höfter.
  Undantag: Hund med HD grad C kan användas i avel om HDindex på den planerade kullen enligt SKK:s Avelsdata är 100 eller
  högre vid parningstillfället.
 • Båda föräldrarna ska vara ögonlysta av auktoriserad ögonlysningsveterinär inom 2 år före parningen.
 • Minst en av föräldrarna ska vara DNA-testad fri alternativt hereditärt fri för FN.
 • Uppfödaren ska följa SKK:s Grundregler.
 • Uppfödaren ska följa Jordbruksverkets regelverk kring avel och
  hundhållning.
 • Uppfödaren ska följa Cockerklubbens avelsrekommendationer
  och policys.
 • Uppfödaren ska vara väl förtrogen med RAS.
 • Uppfödaren ska vara medlem i Cockerklubben.

Uppgifter som behövs:

 • Kennelnamn
 • Namn
 • Ort
 • Län
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Hemside-adress eller adress till offentlig Facebooksida (ej privat profil eller grupp med krav på medlemskap) 
 • Uppfödare av enfärgat 
 • Uppfödare av flerfärgade 
 • Uppfödare av jakttyp 

Uppgifterna skickas till avel@cockerklubben.com

 

RASBROSCHYR

Uppfödare kan erhålla klubbens rasbroschyrer att dela ut till sina valpköpare vid leverans. Ta kontakt via e-post till avel@cockerklubben.com
Ange namn, adress, postnr, postadress och antal.