Info uppfödarlistan

 

Vill du stå med på uppfödarlistan?

För att stå med på uppfödarlistan ska uppfödaren vara medlem i CSK och följa Cockerklubbens stadgar,  SKK:s grundregler, God publicistisk sed och vara väl förtrogen med RAS.

Uppgifter som behövs:

  • Kennelnamn
  • Namn
  • Ort
  • Län
  • Telefonnummer
  • Hemside-adress eller adress till Facebooksida (ej privat profil)
  • Mailadress

Uppgifterna skickas till webbmaster@cockerklubben.com

200 kr sätts in på CSK’s pg: 371957-2   (ange “uppfödarlistan” och ditt kennelnamn på inbetalningen samt “förnyelse” om du varit med föregående år). Har du inte betalt i tid och dina uppgifter är borttagna måste du skicka dem igen till webbmaster.
Du även betala till uppfödarlistan via SWISH. Skicka till 1231947100 och ange tydligt vad det avser på samma sätt som till pg. Vänligen observera att medlemsavgift går inte att betala via Swish.

Avgiften ska betalas senast den 31 januari varje år för att du ska stå med på uppfödarlistan. Medlemskap är obligatoriskt och uppfödarlistan ingår INTE i medlemsavgiften.  Däremot är valphänvisning kostnadsfri för de som står med på uppfödarlistan. Har du inte kennelnamn är avgiften för valphänvisning 200 kr som insättes på CSK’s plusgiro: 371957-2 märkt “valpkull + ditt namn”.

Står du inte med på uppfödarlistan?
Då har du kanske inte betalt årsavgiften.

 

RASBROSCHYR

Uppfödare kan erhålla klubbens rasbroschyrer att dela ut till sina valpköpare vid leverans. Ta kontakt via e-post till avel@cockerklubben.com
Ange namn, adress, postnr, postadress och antal.